Essche Stroom bij Nemerlaer feestelijk geopend

18-06-2009

Op 2 juni is de opnieuw ingerichte Essche Stroom bij Landgoed Nemerlaer feestelijk geopend door watergraaf Peter Glas en directeur Jan Baan van Brabants Landschap. Onder toeziend oog van omwonenden, medewerkers en bestuurders lieten zij de beek op landgoed Nemerlaer weer stromen. In januari 2008 is de beek de Nemer op landgoed Nemerlaer hersteld. Het resultaat van deze nieuwe Nemer is een schone waterbodem en twee vistrappen waarmee vissen weer naar de stroomopwaarts gelegen gebieden kunnen zwemmen. In het najaar van 2008 en het voorjaar van 2009 heeft Waterschap De Dommel in samenwerking met Brabants Landschap het tweede deel van het herstelplan uitgevoerd. Nicola Jansen van Waterschap De Dommel: “De waterbodem van de Essche Stroom bij Nemerlaer is schoongemaakt en de beek is opnieuw ingericht. De oever van de Essche Stroom loopt nu onder het spoor door, waardoor water- en oevergebonden dieren zich weer prima langs de beek kunnen voortbewegen.”

Nemer als vispassage
Bijzonder aan het project is dat het water uit de Essche Stroom nu weer grotendeels door de Nemer gaat stromen. De Nemer functioneert hiermee ook als vispassage voor de barrière die de stuw in de Essche Stroom vormt. Vissen zoals de serpeling, de rivierdonderpad en de bittervoorn kunnen zich dan weer verplaatsen tussen de stroomop- en stroomafwaartse delen van de beek. « Terug