Keringen Esch

27-07-2018


Waterschap De Dommel start in 2019 met het verhogen van de dijken in Esch. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat Esschenaren ook in de toekomt droge voeten houden.  De dijken worden hoger dan eerder gepland vanwege nieuwe inzichten in het effect van klimaatverandering. Onderdeel van de plannen rond de keringen in Esch is ook het verplaatsen van de huidige stuw ter hoogte van de Kollenberg. Er komt een nieuwe, kleinere stuw ter hoogte van buurtschap De Ruiting.


Fotobron WDD

Klimaatverandering
De plannen om de dijken in Esch aan te pakken hebben zo’n twee jaar vertraging opgelopen. Door de snelheid waarmee het klimaat verandert, waren nieuwe hydrologische berekeningen nodig om het effect van hevige regenbuien en overstromingsgevaar in kaart te brengen. Uit deze neerslagberekeningen is gebleken dat de dijken 30 tot 40 centimeter hoger moeten worden dan in eerste instantie was gepland. Zouden de dijken eerst zo’n halve meter verhoogd worden, nu wordt dat op enkele trajecten bijna een meter. Projectleider Hans Koekkoek hierover: “We hebben te maken met een trendbreuk in het klimaat met korte, heftige regenval, vaak heel lokaal. Daarnaast staat tijdens extreem hoogwater een groot gebied onder water waardoor de opstuwing door de wind een serieuze factor wordt. De gevolgen daarvan moesten eerst doorberekend worden. Want je wilt niet dat over een paar jaar blijkt dat we de dijk toch niet hoog genoeg gemaakt hebben.

Nieuwe neerslagberekening Kom Esch

  • Oude waterstand T150 (kans 1/150):
    5.60 m NAP (Kollenberg) – 5.55 m NAP (spoor)
  • Nieuwe waterstand T150:
    5.94 m NAP (Nergena)     -  5.88 m (bij de stuw)
    5.83 m NAP (Kollenberg) -  5.74 m NAP (spoor)

Damwand
In het buitengebied tussen de Sprankerstraat en het spoor is voldoende ruimte voor een groene, hoge dijk. Tussen de Sprankerstraat en de Haarenseweg 18F komt een combinatie van damwand en groene dijk. Deze opties zijn er niet voor het traject tussen de Haarenseweg 18F en de huidige stuw. Daar liggen de huizen dicht langs de Essche Stroom. Er is niet genoeg ruimte om de dijk hier hoger en breder te maken. Daarom wordt de dijk op dit traject verhoogd door het plaatsen van een damwand. Op verzoek van omwonenden zijn ook andere scenario’s berekenend, zoals het verschuiven van de regionale kering waarbij je aan de overzijde ook een dijk maakt. Deze opties brengen volgens projectleider Koekkoek echter te veel risico’s en kosten met zich mee. “We moeten dan twee keringen aanpassen waarbij we de grond voor de andere zijde nog moeten werven. Ook kleven er allerlei risico’s aan om dijken op deze manier te verstevigen , omdat de ondergrond te slap is. Daarbij zijn de kosten fors hoger. Het bleken geen reële opties.”

Uitzicht
Waterschap De Dommel heeft de bewoners van de woningen aan de Kollenberg onlangs bijgepraat over de aangepaste plannen. De aanwezigen reageerden deze avond vooral positief en zien de noodzaak van het verhogen van de dijk in.  Tijdens eerdere bijeenkomsten hebben bewoners wel hun zorgen geuit over verminderd zicht op de Essche Stroom.  Dat is deels terecht, blijkt uit enkele schematische tekeningen die gemaakt zijn. Bewoners hebben door de verhoging vanuit hun tuin inderdaad minder zicht op de stroom. Het merendeel van de bewoners heeft echter een natuurlijke afscheiding tussen de tuin en de dijk waardoor ze nu ook beperkt of geen zicht hebben op de Essche Stroom. Het zicht op de damwand zelf is om dezelfde reden beperkt; deze wordt lager dan de huidige dijk en is naar verwachting slechts achterin de tuinen te zien. De bovenste meter van de dijk wordt afgewerkt met gras en behoud daarmee een groene aanblik. Het waterschap is met de bewoners in gesprek over het gezamenlijk aanpassen van de afscheidingen tussen tuin en sloot.


Zicht op het water na verhoging van de dijk met een damwand.

Trillingen
Tijdens de bijeenkomst met betrokkenen werden ook zorgen geuit over schade aan woningen door de trillingen waarmee het plaatsen van zo’n wand doorgaans gepaard gaat. Projectleider Koekkoek hierover: Wij willen geen risico’s nemen. Daarom gaan we de damwand op een bijzondere manier plaatsen: deze wordt erin gedrukt in plaats van geschoven. Dat gebeurt trillingvrij.  Waterschappen hebben ervaring met het op deze manier plaatsen van damwanden, bijvoorbeeld naast monumentale panden.”

Stuw
Door het verhogen van de dijken zouden extra voorzieningen aangebracht moeten worden om deze goed aan te laten sluiten op de stuw. De huidige stuw is ook aan een renovatiebeurt toe. En eerder was ook al een technische oplossing bedacht voor de vispassage.  Hans Koekkoek: “Al met al een dure en ook ingewikkelde operatie. Daarom kiezen we ervoor om een nieuwe, kleinere stuw te bouwen, stroomopwaarts in het buitengebied.”  Waarschijnlijk krijgt de nieuwe stuw ook een brugfunctie


De huidige stuw ter hoogte van de Kollenberg in Esch. Fotobron WDD

Planning

Het projectplan voor de aanpak van de keringen in Esch is na de zomer 2018 afgerond. Daarna volgt bestuurlijke besluitvorming en is er mogelijkheid tot inspraak. Daarna zal het waterschap de benodigde vergunningen aanvragen. De verwachting is dat de werkzaamheden medio 2019 beginnen en enkele maanden gaan duren. 

Pdf

Bijeenkomst bewoners Kollenberg 19 juni 2018

« Terug