Puzzelen aan beekherstel

21-05-2019

Als waterschap werken we ook aan de plannen voor het beekherstel vanaf de Belversedijk (de Nemer) tot Esch. Er zijn veel deelgebieden binnen het project die we zien als verschillende losse puzzelstukjes. Ieder puzzelstukje kent zijn eigen uitdagingen. Het is de bedoeling dat de puzzelstukjes goed in elkaar passen. Hoe gaan we dit doen?

 

We hebben de inrichting van de nieuwe Essche Stroom vertaald tot een zogenaamde ‘praatplaat’. Hierin is zoveel mogelijk rekening gehouden met oude beekdalstructuren. De nieuwe loop van de Essche Stroom en de Kleine Aa (vanaf de Helweg tot de instroom in de Essche Stroom) zal een meanderend karakter krijgen met een halfopen landschap. Dit is een landschap met perceelsrandbegroeiingen en bossen waardoor afwisselend (door)zichten mogelijk zijn. Ter hoogte van Esch verplaatsen we de stuw 300 meter stroomopwaarts richting de Ruiting. Vissen kunnen de stuw in de toekomst passeren door een meanderende vistrap langs de stuw. Op dit moment onderzoeken we of het water van de Broekleij uit kan komen op de Essche stroom. Plannen zijn ook om de Rosep vanaf de Kampina tot aan de Essche Stroom te herinrichten. Bovengenoemde puzzelstukjes leiden ook tot recreatieve kansen. We hebben hierover al enkele gesprekken gevoerd. We hopen dit komende tijd ook een stap verder te kunnen brengen.« Terug