Ontwerpprojectplan ter inzage

04-06-2019

Het ontwerpprojectplan regionale kering Essche Stroom bij Esch inmiddels afgerond is en het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel dit ontwerpprojectplan op 28 mei 2019 heeft vastgesteld.
 

 

Ter inzage
Het ontwerpprojectplan en de documenten die op dit plan betrekking hebben (diverse bijlagen) liggen gedurende 6 weken ter inzage na de dag van deze bekendmaking. Dit is van 1 juni 2019 t/m 12 juli 2019.
 
De plannen zijn in te zien op www.dommel.nl/bekendmakingen. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het najaar van 2019.« Terug