Keringen bij beukenhorst bijna klaar

01-12-2019

De kering, langs de Essche Stroom, bij de Landgoederen Beukenhorst en Groensche Hoeven,  ten zuiden van Vught voldeed niet aan de huidige eisen. Uit de berekeningen bleek dat bij een overstroming -met een herhalingstijd van 1 keer per 150 jaar-, het water uit de Essche Stroom de bebouwde kom van Vught bereikt. De huidige kering kon niet zodanig worden aangepast dat deze de vereiste bescherming kon bieden. Daarom is een nieuwe kering aangelegd. De nieuwe kering ligt tussen de A2 en de spoorlijn Boxtel – Den Bosch. Na de zomervakantie is gestart met de werkzaamheden. Al het grondwerk is nagenoeg afgerond. Er wordt op dit moment gewerkt aan het maken van een damwand en het storten van beton voor zogenaamde ‘coupures’. Bij hoogwater kunnen in deze coupures schotten geplaatst worden om het water tegen te houden. De werkzaamheden worden dit jaar afgerond.


Meer informatie over dit project: www.dommel.nl/vughtdroog

« Terug