Stikstofmaatregelen vertragen uitvoering keringen Esch

10-04-2020

Nadat het definitief besluit van het projectplan  in september 2019 genomen was, dachten we in het voorjaar van 2020 te kunnen starten met de uitvoering van de keringen. U zult het echter al opgemerkt hebben; we zijn nog niet gestart. En ook de komende maanden kunnen we niet aan de slag. Helaas is op dit moment de omgevingsvergunning nog niet afgegeven. Met name het onderdeel stikstofuitstoot is het knelpunt. Hiervoor hebben wij nieuwe berekeningen moeten uitvoeren en dienen er aanvullende onderbouwingen aangeleverd te worden. Daarom verschuift de start van de werkzaamheden. Zodra er meer zicht is op een definitieve vergunning en de planning zullen we daarover communiceren.

Keringen Esch

« Terug