Open in gesprek over ideeën Bruggelaar

20-11-2020

In juni vroegen we u om ideeën en wensen voor de inrichting van Essche Stroom Bruggelaar. Het gebied vanaf de Belversedijk (de Nemer) tot aan de stuw in Esch. Dit traject is de laatste schakel van het gehele Essche Stroom project. Al heel snel kwamen de reacties binnen. "De bewoners zijn heel betrokken bij de ontwikkelingen in de omgeving", geeft projectmanager Hans Koekkoek aan. "Zeker omdat we, door de Coronamaatregelen, de suggesties op een andere manier hebben opgevraagd dan we normaal gesproken doen."

Water vasthouden en wandelroute met uitkijktoren
Rud van Herk is een van die betrokken bewoners. Hij heeft een camping in het projectgebied. Ook is hij bestuurslid van de lokale ZLTO afdeling. In zijn dagelijkse werk houdt van Herk zich ook bezig met omgevingsprojecten. Hij ziet kansen om in het gebied water langer vast te houden en zoekt nieuwe recreatiemogelijkheden. "Mijn gasten, op de camping, wandelen veel, ik leid ze dan ook graag rond. Het zou mooi zijn als er in Bruggelaar een wandelroute langs de Essche Stroom kan komen. Misschien gecombineerd met een uitkijktoren", vertelt Rud.

Open gesprek
"Ik heb contact gezocht met het projectteam met mijn ideeën. In september had ik een afspraak met Hans Koekkoek en Nicola Jansen. Om hierover door te praten in een persoonlijk gesprek. Dat was prettig. Er werd open gevraagd en geluisterd naar mijn suggesties. Uiteraard moet uit onderzoek blijken of mijn ideeën ook haalbaar zijn.”

Mix van offline en online
"Mijn voorkeur blijft wel uitgaan naar een fysieke informatiebijeenkomst. Zeker bij zo'n eerste verkenning. Dan mis je toch de reactie uit de omgeving. Wat speelt er nog meer, hoe denken anderen over de plannen", geeft van Herk aan. "Maar in de toekomst mag het een mix zijn. Van offline en online. Zeker voor vervolgbijeenkomsten, dan is het heel praktisch en efficiënt om online in kleinere groepen verder te praten."

Interactieve kaart
Bent u benieuwd naar de andere ideeën die het waterschap heeft ontvangen? Hans Koekkoek geeft aan dat er een digitaal informatieplatform is opgezet. Naast algemene informatie over het project en de plannen, is er ook een interactieve kaart te bekijken. Hierop kunt u alle ingediende suggesties bekijken. Mocht u vragen hebben of (verder) willen verder praten over de voorstellen op de projectkaart, neem dan contact op via: esschestroom@dommel.nl

Link naar digitaal informatieplatform

Onderzoeken, toetsen en ontwerpen
Het projectteam onderzoekt en toetst alle ideeën of deze haalbaar zijn. “Het is een hele puzzel”, aldus Hans. “Per deelgebiedje, zoals Rosep, Bruggelaar, Luissel en de Ruiting maken we schetsontwerpen.  We gaan ervan uit dat we naar de jaarwisseling een eerste concept kunnen laten zien.”

Project Herinrichting Bruggelaar

« Terug