Aanleg keringen Essche Stroom in volle gang

28-05-2021

Aannemer Ploegam B.V. is al weken druk met het aanleggen en verhogen van de dijken langs de Essche Stroom. Begin maart dit jaar begon de aannemer met voorbereidende werkzaamheden. Zoals het snoeien van bomen en struiken bij de Kollenberg en het aanbrengen van beschoeiing bij de tuinen die aan het water liggen.

Nieuwe kering maakt ruimte voor water

Al snel daarna werd er gestart met het aanleggen van de nieuwe dijk, vanaf de stuw tot aan de Nergena. Vanaf het uitkijkpunt (te bereiken via De Wertjes) is goed te zien hoe de nieuwe dijk in het landschap verschijnt. "De kering ligt hier wat verder van de Essche Stroom vandaan, dus meer in het landschap", vertelt Hans Koekkoek, projectmanager van de Essche Stroom projecten. "Zo maken we hier al ruimte voor het water. Straks, we hopen in 2023, gaat de Essche Stroom op deze plek weer meanderen. Dit gebeurt in het deelproject Essche Stroom Bruggelaar."

Bouwkuipen in de Essche Stroom

Net voorbij de stuw (bij de Kollenberg) is iets bijzonders te zien. Er liggen twee grote bouwkuipen in de Essche Stroom. Hierdoor kan een gedeelte van de Essche Stroom tijdelijk droog gezet worden. De bouwkuipen zijn zeker 80 meter breed en liggen naast elkaar. Ze zijn opgebouwd uit tijdelijke damwanden die in het water zijn gezet. Langzaam is het water uit de bouwkuipen gepompt en direct geloosd in de Essche Stroom. De vissen die binnen de bouwkuipen zwommen, zijn elektrisch afgevangen en ook meteen overgezet in open water. Ecologen waren aanwezig om dit begeleiden. De bouwkuipen vormen de werkplaats voor de aannemer om, net voorbij de Kollenberg, vanuit de Essche Stroom, een stevigere dijk te maken. Eind juni is het traject Kollenberg, tussen de stuw en de Haarenseweg, aan de beurt. Aan de kant van de huizen wordt een permanente damwand (stabiliteitsscherm) geplaatst. De bewoners ontvangen binnenkort informatie over het exacte moment en de werkwijze.

Planning

Het aanleggen van de nieuwe kering, tussen de Wertjes en Nergena (Kleine Aa) is bijna afgerond. Eind juni wordt de damwand (stabiliteitsscherm) bij de Kollenberg geplaatst. Het traject ten noorden van de Haarenseweg tot aan het spoor staat na de bouwvak op de planning. Een uitgebreidere planning van de werkzaamheden staat op de projectpagina keringen Esch.

« Terug