Videopresentatie plannen Essche Stroom Bruggelaar

28-06-2021

Een digitale presentatie, in plaats van gebiedsbijeenkomst. Bekijk de plannen voor Essche Stroom Bruggelaar online.

Waterschap De Dommel werkt al 15 jaar aan een verbetering van het beekdal van de Essche Stroom. Ook in het buitengebied, tussen de stuw in Esch en de Belversedijk (vlakbij kasteel Nemelaer), komt er ruimte voor het water. Dit traject is de laatste schakel van het gehele Essche Stroom project dat eind 2023 klaar moet zijn.

Digitale presentatie vervangt gebiedsbijeenkomst

 “Het liefste ontmoet ik de omgeving tijdens een gebiedsbijeenkomst”, geeft Hans Koekkoek aan, projectleider van de Essche Stroom. “Helaas is het nog steeds niet vanzelfsprekend om, in groter gezelschap, samen te komen. Daarom hebben we, voor deze fase, een presentatie van de plannen opgenomen. Ik neem de bewoners digitaal mee het gebied in. De gekozen maatregelen, de eerste ontwerpen en het proces licht ik in de video allemaal toe. We hopen dat we zo de inwoners kunnen laten zien wat er met de ideeën is gedaan ”, aldus Hans Koekkoek.

Bekijk de video door op onderstaande afbeelding te klikken.

Puzzel

In 2005 is er een visie voor de Essche Stroom gemaakt waarin beschreven is hoe het waterschap in fases zou gaan werken aan een schone waterbodem, het bergen en afvoeren van water en ook meer ruimte voor natuur en recreatie. Projectleider Koekkoek is al deze jaren al verbonden aan de Essche Stroom. “In de afgelopen jaren hebben we de visie in acht grote deelprojecten uitgevoerd. Het traject Bruggelaar vormt het sluitstuk. Ook dit traject kent diverse deelgebieden die elk hun eigen specifieke kenmerken hebben. Binnen deze deelgebieden spelen vraagstukken over mogelijkheden voor agrarisch gebruik, natuur en water. Het is een hele puzzel om binnen deze gebieden de kansen en knelpunten in kaart te brengen, oplossingen te bedenken én om ze vervolgens met elkaar te verbinden tot één geheel. Een proces dat veel tijd kost.”

De opgave

In het beekdal gaan we aan de slag om de biodiversiteit en de kwaliteit van het water te verbeteren. Zo voorkomen we dat zeldzame flora en fauna verloren gaat. Ook de klimaatverandering speelt een rol in het anders inrichten van het beekdal. We hebben te maken met extreme droge perioden en vernatting tegelijkertijd. Daar moeten we rekening mee houden. De nieuwe loop van de Essche Stroom en de laatste paar honderd meter van zowel de Kleine Aa als de Rosep krijgen meanders in een halfopen landschap. Ter hoogte van Esch verplaatsen we de stuw ongeveer 300 meter stroomopwaarts richting het gebied de Ruiting. Vissen kunnen de stuw in de toekomst passeren via een meanderende vistrap langs de stuw. Bovengenoemde puzzelstukjes leiden ook tot recreatieve kansen, zoals mooie wandelpaden in het gebied.

Niet alleen

Koekkoek: “Het oplossen van deze puzzel doen en kunnen we niet alleen. We hebben de omgeving nodig. Aan de hand van een ‘praatplaat’ hebben we inventariserende gesprekken gevoerd met grondeigenaren. In juni vorig jaar deden we een oproep aan de omgeving voor ideeën en wensen voor de inrichting. Al heel snel kwamen de reacties binnen. De bewoners zijn heel betrokken bij de ontwikkelingen in de omgeving. De meeste reacties gingen over wandelpaden, fietsroutes en de mogelijkheid om het water over te steken. Maar ook een zwempoel voor honden en een uitkijktoren zijn genoemd.  Al deze opties zijn besproken, onderzocht en, daar waar mogelijk, meegenomen in de uitwerking van de plannen."

Projectpagina Herinrichting Bruggelaar

 

 

 

« Terug