‘Waterschap durft de dialoog aan te gaan’

23-08-2009

“De tijd dat Waterschap De Dommel plannen maakte voor de Essche Stroom zonder deze te bespreken met betrokkenen, is voorbij”, aldus Jan van de Ven. Hij is een van de leden van de denktank Essche Stroom. Waterschap De Dommel heeft deze denktank gevraagd om mee te denken over de herinrichting van de Essche Stroom en de omgeving van Esch.

“Vroeger kwam het nog wel eens voor dat plannen binnen de muren van het waterschapshuis werden uitgedokterd, zonder overleg. En dan gingen belanghebbenden massaal bezwaar maken zodra de plannen openbaar werden.” Volgens Van de Ven is dat tegenwoordig verleden tijd. “De plannen worden nu veel meer in samenspraak gemaakt. Als denktank mogen we zélf meedenken en meepraten over de toekomst van het gebied. Dat vind ik heel positief.”

Meer begrip
Dat wil niet zeggen dat iedereen het nu met elkaar eens is. “We zitten met ongeveer 18 personen in de denktank. Iedereen vanuit een eigen achtergrond. Samen moeten we een balans vinden tussen onder andere natuur-, landbouw-, sportvisserij-, recreatiebelangen en waterveiligheid.” Van de Ven vindt wel dat de denktank tegenwoordig gemakkelijker tot oplossingen komt dan bij het van start gaan van project Kom Esch zo’n 4 jaar geleden. “We gaan nu met meer respect voor elkaars wensen en ideeën om. Je hebt gewoon rekening met elkaar te houden. Daar is door de jaren heen meer begrip voor gekomen.”

Zandzakken vullen
Van de Ven voelt zich sterk verbonden met de Essche Stroom. “Ik ben geboren en getogen op een melkveebedrijf op 50 meter van de Essche Stroom, waar nu een van mijn zonen boert. Als kleine jongen heb ik nog zandzakken staan vullen met mijn vader in de strijd tegen het water. Ook hebben we ons bedrijf 3 keer volledig moeten evacueren vanwege overstromingsdreiging. En één keer is de dijk echt doorgebroken zodat alles onder water kwam te staan. Dat vergeet je nooit. Het zal je daarom niet verbazen dat waterveiligheid voor mij bovenaan het prioriteitenlijstje staat.”
 « Terug