Minister Gerda Verburg bezoekt Essche Stroom

24-08-2009

Op 15 juli bracht minister Gerda Verburg van het ministerie van LNV een werkbezoek aan de Essche Stroom. De minister kreeg een inkijkje in de projecten rondom de Essche Stroom. Ook liet ze zich uitgebreid informeren over de manier waarop de plannen tot stand komen.

Bij de voorbereiding van het werkbezoek viel de keuze op de Essche Stroom vanwege de veelheid en complexiteit van de wateropgaven die in dit project samenkomen. De minister werd ’s ochtends ontvangen door watergraaf Peter Glas en de familie Van de Sande op hun boerderij aan de Ruiting in Haaren. Bij het werkbezoek was ook de voorzitter van de Unie van Waterschappen, Sybe Schaap, aanwezig. Na een toelichting op het Plan Ruiting vertrok de delegatie op de fiets langs de Essche Stroom via Esch naar Landgoed Eikenhorst.

Samenwerking
De deelnemers aan de excursie waren het er over eens dat het belangrijk is om gebruikers en belanghebbenden in een vroegtijdig stadium te betrekken bij gebiedsplannen. Gesprekken aan de keukentafel zijn hiervoor bijzonder geschikt. En samenwerking is de belangrijkste sleutel tot succes. Verburg: “Daar waar men wil samenwerken, komt voor alles een oplossing. Hierbij is de wil om elkaar op te zoeken en de wil om samen te werken cruciaal.”

Levendig
Het veldbezoek werd afgesloten op landgoed Eikenhorst, eigendom van Brabants Landschap. Een levendig gesprek over hoe doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 en de aanpak van Natte Natuurparels elkaar kunnen versterken, gaf een passend slot aan de veldexcursie.
 « Terug