Sanering waterbodem Nemer - Dommel

25-08-2009

Waterschap De Dommel wil volgend jaar na de zomer aan de slag met het saneren van de Essche Stroom op het traject van de Nemer tot aan de Dommel. Over een afstand van 10 kilometer is de beekbodem hier sterk verontreinigd met chroom.

Het zware metaal is eind 19e eeuw tot halverwege de 20e eeuw in de beek geloosd door de leer- en textielbedrijven die actief waren in Tilburg en Oisterwijk. Mark van Lokven, adviseur waterbodems bij Waterschap De Dommel: “Om de ecologische kwaliteit van de beek te verbeteren, zal de verontreinigde waterbodem worden weggehaald. Aangezien de aanwezige waterbodemverontreiniging de ontwikkeling en uitvoering van diverse deelprojecten in of langs de Essche Stroom kan belemmeren, is besloten om de waterbodemsanering vooruitlopend op de herinrichting van de Essche Stroom uit te voeren. Hiermee wordt voorkomen dat nieuw aan te leggen inrichtingselementen worden belast met historische verontreiniging.”
 
Planning

Op basis van het waterbodemonderzoek heeft Waterschap De Dommel in de eerste helft van dit jaar een saneringsplan opgesteld. In dit plan staat onder andere aan welke regels de sanering moet voldoen en welke technieken in aanmerking komen voor het verwijderen van de verontreiniging. Van Lokven: “Begin juli was het plan klaar en hebben we het naar de provincie gestuurd. Op het provinciehuis wordt nu een ontwerpbeschikking gemaakt, die waarschijnlijk in september zal worden gepubliceerd in huis-aan-huisbladen en lokale kranten.” Van Lokven verwacht dat de procedure uiterlijk eind dit jaar kan worden afgerond. “Dat betekent dat we begin volgend jaar kunnen beginnen met de voorbereidingen voor de sanering en dat de werkzaamheden na de zomervakantie van 2010 van start gaan.”

Meer informatie
Neem voor meer informatie of vragen over het saneringsplan contact op met Mark van Lokven, adviseur waterbodems Waterschap De Dommel, tel. 0411-618381 of e-mail mvlokven@dommel.nl
 « Terug