Opstart project Halsche Beemden

05-11-2009

In samenwerking met Waterschap De Dommel heeft Brabants Landschap de afgelopen jaren een aanzienlijk deel van de grond in projectgebied de Halsche Beemden verworven. Hans Koekkoek van Waterschap De Dommel: “Vanwege deze grondverwerving is de tijd nu rijp om aan de slag te gaan met het verder concretiseren van de herinrichtingsplannen.”

Het projectgebied Halsche Beemden ligt langs de Essche Stroom tussen de spoorlijn Boxtel – Den Bosch en de A2 en omvat ongeveer 125 hectare. Wat er in het gebied staat te gebeuren, is vrij helder in beeld. Koekkoek: “We zoeken in dit gebied naar de mogelijkheden voor beekherstel van de Essche Stroom in combinatie met gestuurde waterberging. Daarnaast willen we in het gebied invulling geven aan de robuuste verbinding Levende Beerze.”

In overleg
Maar geconcretiseerd zijn de plannen voor projectgebied de Halsche Beemden nog allerminst. Koekkoek: “Het uitwerken van de plannen zal in overleg met betrokkenen en bewoners in en rondom de Halsche Beemden plaatsvinden. Op dit moment benaderen we diverse partijen en mensen om zitting te nemen in een klankbordgroep, die een belangrijke rol speelt bij de gedetailleerde planvorming.” Naar verwachting zal deze klankbordgroep in januari of februari 2010 voor het eerst bijeenkomen. Verder vooruitkijkend denkt Koekkoek dat de planvorming eind 2010 kan worden afgerond.  “Dat betekent dat de schop in de loop van 2011 de grond in kan.”

Informatie
Neem voor meer informatie over het project de Halsche Beemden contact op met Hans Koekkoek, projectleider polder Hal, tel. 0411-618408 of e-mail hkoekkoek@dommel.nl.
 « Terug