‘Overkoepelend onderzoek verbindt deelprojecten’

05-11-2009

Waterschap De Dommel gaat een aantal onderzoeken die bij de planvorming voor de verschillende deelprojecten van de Essche Stroom nodig zijn, voor grotere gebieden uitzetten. Het gaat hierbij over flora- en faunaonderzoek en hydrologische modellering.

Door over de grenzen van de diverse deelprojecten heen te kijken, kan het  waterschap efficiënter en effectiever werken. Hans Koekkoek van Waterschap De Dommel: “Omdat we in verschillende gebieden tegelijk bezig zijn, willen we de effecten van het ene project op het andere snel inzichtelijk hebben. Door een overkoepelend model te maken, houden we het gewenste overzicht.” Waterschap De Dommel start eind dit jaar met de bouw van het model.

Gewenste effecten
Tot nu toe gebruikte Waterschap De Dommel een globaal model waarmee de afvoer voor de hele Essche Stroom berekend werd. Daarnaast werd per deelproject met aparte gedetailleerdere modellen gewerkt. “Er komt nu één basismodel voor de hydrologie van de Essche Stroom. Het gaat om een afvoermodel dat we gebruiken om te berekenen welke effecten diverse ingrepen hebben op de waterhuishouding”, vertelt Koekkoek. Het rekenmodel speelt een belangrijke rol bij de planvorming. “Op basis van de uitkomsten kunnen we bepalen of we de gewenste effecten bereiken ja of nee.”
Daarnaast zal op het gebied van flora en fauna een basisinventarisatie worden gedaan voor de Essche Stroom. Koekkoek: “Door deze inventarisaties vooraf te doen, kunnen de gegevens meteen in de deelprojecten gebruikt worden. Dit komt de voortgang van de projecten ten goede.”


« Terug