Provincie geeft beschikking af voor sanering

22-12-2009

De procedure voor de sanering van de Essche Stroom is rond bij de provincie. Half november is een beschikking afgegeven. Waterschap De Dommel is nu bezig om een uitvoeringsbestek op te stellen en een geschikte aannemer te zoeken om de klus te klaren.

Centraal in het saneringsplan staat het verwijderen van met chroom verontreinigde waterbodem uit de Essche Stroom over een afstand van 10 kilometer, tussen Landgoed Nemerlaer en het uitstroompunt in de Dommel. Een sanering die valt onder de Wet bodembescherming. “Aangezien de provincie bevoegd gezag is voor deze wet, moest de provincie het plan beoordelen”, vertelt Mark van Lokven, adviseur waterbodems bij Waterschap De Dommel. “De volgende fase is het voorbereiden van de uitvoering. Dat houdt in dat we een uitvoeringsbestek maken, vergunningen aanvragen en een geschikte aannemer zoeken om de verontreinigde waterbodem af te voeren.” De voortgang van het project loopt vooralsnog keurig op schema. “Onze doelstelling was om vóór het eind van 2009 de procedure bij de provincie af te ronden. Dat is gelukt. Als de voorbereiding van de uitvoering ook voorspoedig verloopt, dan gaan de saneringswerkzaamheden na de zomer van 2010 van start.”

Meer informatie
Neem voor meer informatie of vragen over het saneringsplan Essche Stroom contact op met Mark van Lokven, adviseur waterbodems Waterschap De Dommel, tel. 0411-618381 of e-mail mvlokven@dommel.nl

« Terug