Hoog water ’95: “Veel verrassingen en improviseren”

25-02-2010

Hij herinnert het zich nog als de dag van gisteren: de dagen in januari en februari 1995 van het hoog water. Jos van der Staak maakte het destijds allemaal van dichtbij mee als opzichter onderhoud voor Waterschap De Dommel. Inmiddels 15 jaar verder hebben er veel nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen plaatsgevonden, onder andere bij de Essche Stroom.
 

Jos van der Staak: “Die dagen in ’95 waren een hele ervaring. Het hoog water overviel ons en we moesten roeien met de riemen die we hadden. Samen met Dick Vorstenbosch en Jeannette van Boerdonk, destijds beiden opzichters beheer, runden we samen met de buitendienst-medewerkers voor district Noord het onderhoud en beheer. Alle watergangen, stuwen en gemalen kenden we op ons duimpje. Slechts een beperkt aantal mensen kenden het gebied zo goed. Het was rennen van het een naar het ander en het was een kwestie van gewoon doen.”

Beekdal Esch en A2 onder water
“De aanhoudende regenval zorgde ervoor dat het water van de Dommel niet geloosd kon worden op de Maas, die ook kampte met hoog water. Op een gegeven moment was bij de Essche Stroom natuurlijke afvoer van het water niet meer mogelijk. Het water liep nabij de kom van Esch over de kades heen, stukken dijk werden weggeslagen, de Essche Stroom trad buiten haar oevers en de A2 liep ook onder. De gemalen bij de Essche Stroom stonden beneden aan de dijk en gingen vanwege de hoogwaterstand kapot. We stonden voor veel verrassingen en de vraag was hoeveel het water nog ging stijgen. Al met al was het veel improviseren.”

Veranderingen en ontwikkelingen
“Plannen voor beekherstel en waterberging lagen er voor ’95 ook al, maar kregen na het hoog water meer prioriteit”, vervolgt Jos. “Ondertussen hebben er veel nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. Nieuwe gemalen werden boven in plaats van onderaan de dijk geplaatst. Bij het Bossche Broek werden kades en dijken aangelegd zodat de A2 niet meer kon overstromen. Opstelplaatsen voor pompen en afsluitvoorzieningen werden gemaakt. Er is een draaiboek hoogwater en een calamiteitenplan gemaakt inclusief NAP-meetnet om hoogteligging en waterpeilen in kaart te brengen. Al met al was het een mooie ervaring. Die ervaringen van ‘95 waren tegelijkertijd ook de aanleiding om het watersysteem van de Essche Stroom opnieuw in te gaan richten met ruimte voor water en waterbergingsgebieden. Hoe het er uiteindelijk uit komt te zien wordt uitgewerkt in het project Essche Stroom.”

Meer informatie
Wilt u meer weten over de gebeurtenissen tijdens het hoog water in 1995 of alle ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden? Neem dan contact op met Jos van der Staak via jvdstaak@dommel.nl.
 « Terug