Sanering Essche Stroom in najaar 2011 en 2012

25-02-2010

Het project sanering van de Essche Stroom is van start gegaan. Projectleider Frans Jagt is onlangs aangesteld en hij is momenteel volop bezig met de projectopdracht. Op basis van een eerdere grove inschatting van de projectplanning zou de uitvoering van het project kunnen starten in het najaar van 2010, echter vanwege voorbereidingen en de Flora- en faunawet is deze planning niet haalbaar.

“De projectopdracht wordt op dit moment geschreven”, aldus Frans Jagt. “Daarnaast moeten er nog een aantal onderzoeken worden uitgevoerd, moet er nog een inspraakprocedure komen, vergunningen moeten worden geregeld en de aanbesteding moet nog gegund worden. Nu de planning concreet is gemaakt, blijkt dat de uitvoering pas in januari 2011 op z’n vroegst zou kunnen starten.”

Uitvoering in najaar
“In het kader van de Flora- en faunawetgeving mag er alleen gebaggerd worden in de maanden september, oktober en november. Via een ontheffing, die we nog moeten krijgen, kunnen we deze periode verlengen tot en met maart, zodat we langer aan één stuk aan de slag kunnen blijven met het schoonmaken van de Essche Stroom. Aangezien we maximaal zes maanden aan één stuk aan de sanering kunnen werken en de hele sanering nogal bewerkelijk is, hebben we twee seizoenen nodig om de sanering te realiseren. Dat betekent dat er aan de sanering gewerkt wordt in het najaar van 2011 en 2012.”, aldus Jagt.

Sanering van de Essche Stroom
Eerst wordt de 10 kilometer sanering van de Essche Stroom  in één keer  aangepakt, alvorens diverse deelprojecten tot uitvoering overgaan. Deze  aanpak, waarbij de Essche Stroom van boven naar beneden wordt gesaneerd, is een stuk efficiënter dan de sanering per deelproject aan te pakken. Tevens is er op deze manier geen kans op herverontreiniging van de Essche Stroom.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de sanering van de Essche Stroom? Neem contact op met Frans Jagt, projectleider, tel. 0411-618468 of fjagt@dommel.nl.« Terug