Essche Stroom inspiratie voor cultuurvriendelijke oevers

25-02-2010

Landschapbeheer Nederland (LBN) is bezig met het project ‘Cultuuroevers’. In dit project is LBN bezig om ervaring op te doen met het (her)inrichten van oevers die recht doen aan de cultuurhistorie en hier natuurvriendelijke oevers van te maken. Uiteindelijke doel is een bruikbare visie te ontwikkelen op gebied van cultuurhistorisch oeverbeheer. In het project Cultuuroevers werken zes verschillende provincies, een waterschap en een regionaal landschapsbeheer samen aan het opstellen van een schetsontwerp. In dat kader heeft Waterschap de Dommel vorig jaar een schetssessie georganiseerd om samen met de bewoners van de Ruiting, gemeente Haaren en Brabants Landschap een beeld te krijgen van de toekomstplannen voor het gebied De Ruiting. De uitkomsten van deze bijeenkomst dragen bij aan het gemeenschappelijke inrichtingsplan. De resultaten en het uiteindelijke stappen zullen op 4 maart a.s. op een landelijk symposium in Ede worden gepresenteerd.

« Terug