Start aanleg ecologische verbindingszone Kampina – Sparrenrijk

25-02-2010

Op 23 februari jl. hebben burgemeester Van Beers en wethouder Van den Oetelaar van de gemeente Boxtel de starthandeling verricht voor de aanleg van een ecologische verbindingszone (EVZ) tussen natuurgebied Kampina en Sparrenrijk. Langs de toekomstige ecologische verbindingszone kunnen verschillende dieren zoals de das, de grauwe klauwier en een aantal vlindersoorten, zich straks verplaatsen. Bij de Kleine Aa kan de das in de toekomst mogelijk verder richting Smalwater trekken, want ook hier wordt met deze diersoort rekening gehouden. Aan het andere einde van de verbindingszone wordt het mogelijk dat de dieren via de heringerichte Essche Stroom stroomafwaarts trekken.

Samen werken

Gemeente Boxtel en Waterschap De Dommel werken samen aan de grondverwerving. In de plannen voor de verbindingszone houdt de gemeente ook rekening met watergebonden dieren, zoals de salamander. Door het aanleggen van bijvoorbeeld poeltjes krijgen ook deze dieren een groter leefgebied. De totale inrichting van de ecologische verbindingszone draagt bij aan het functioneren van de Robuuste Verbinding de Levende Beerze.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem contact op met Anja de Wit, tel. 0411-618 314 of kijk op www.boxtel.nl.


« Terug