Betrokkenheid van omgeving Essche Stroom onderzocht

25-02-2010

Eind december 2009 is er een onderzoek gehouden onder bewoners en betrokkenen in het beekdal van de Beerze. Bewoners in dit langgerekte gebied, tussen ‘s-Hertogenbosch en de Belgische grens, werd gevraagd naar hun mening over het project de Levende Beerze en hun oordeel over de wijze waarop ze geïnformeerd worden. “De Essche Stroom valt gedeeltelijk binnen het gebied van de Levende Beerze”, vertelt Anja de Wit, “En daarom zijn bewoners rondom de Essche Stroom ook specifiek bevraagd over hun betrokkenheid bij het project Essche Stroom in beweging.” Een belangrijke doelstelling van de ‘Essche Stroom in beweging’ is om bewoners zo goed mogelijk bij de plannen te betrekken en hen te stimuleren daaraan een bijdrage te leveren. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners van het gebied erg betrokken zijn bij hun omgeving en graag goed geïnformeerd worden. Echter uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er maar een klein percentage van de ondervraagden op de hoogte is van het project Essche Stroom en zich niet voldoende geïnformeerd voelen.

Omgeving informeren en betrekken

“Ik schrok in eerste instantie wat van deze uitkomst”, zegt de Wit. “De afgelopen jaren hebben we veel gecommuniceerd over het project. Maar wat blijkt; het merendeel van de respondenten woont in Vught, Boxtel en Sint-Michielsgestel. En in deze kernen, in tegenstelling tot Esch en Haaren, hebben inwoners inderdaad nog weinig kunnen zien of merken van de ontwikkelingen rondom de Essche Stroom. Het komend half jaar starten we ook in dit gebied met de planvorming voor de herinrichting van de beek. Graag willen we ook deze mensen informeren en betrekken bij de plannen. Zodat zij kunnen meedenken, meepraten en discussiëren over hun leefomgeving.”

Meer informatie

Meer informatie over de Levende Beerze en het onderzoek vindt u op www.debeerze.nl.

« Terug