Nieuwsgierig naar plannen Smalwater-Noord?: loop binnen op 2 juni a.s.

29-04-2010

Begin  dit jaar is de hydrologische studie van de herinrichting van het noordelijk deel van de Kleine Aa, Smalwater-Noord, afgerond. Hieruit komt onder andere naar voren welke afmetingen de nieuwe beek krijgt, hoe de oevers aangepast moeten worden en hoeveel treden de twee vistrappen nodig hebben.

Een van de uitgangspunten is dat er weer meer stroming in het water komt, vooral bij lage afvoeren in de zomer. Dit is belangrijk voor de temperatuur en het zuurstofgehalte in het water. Om dit te verwezenlijken krijgt de Kleine Aa weer de afmetingen van het beekje zoals dat voor de ruilverkaveling in 1948 er uit zag. Omdat de hoeveelheid af te voeren water in de laatste 50 jaar flink is toegenomen worden de oevers ook een stuk verlaagd.

Nieuw ontwerp
Op basis van het nieuwe ontwerp van de beek wordt het gehele projectgebied verder ingekleurd. Grasland, poelen, bossages, onderhoudspaden, een wandelpad, poorten, rasterwerk; het is een greep uit de zaken die op de plankaart komen te staan. Het concept van de kaart en de bijbehorende rapportage wordt begin mei met de klankbordgroep besproken, voordat het de officiële inspraak ingaat. Er wordt gestreefd om eind 2010 met de uitvoering te starten.

Inloopbijeenkomst 
Op woensdag 2 juni a.s. kunt u tussen 16.00 en 20.30 uur binnenlopen bij ’t Tweespan in Boxtel. Hier kunt u het nieuwe ontwerp bekijken. Medewerkers van het waterschap zijn aanwezig om de plannen toe te lichten. Voor meer informatie neem contact op met Hans Koekkoek, tel. 0411-618408 of e-mail hkoekkoek@dommel.nl.

« Terug