Sanering Essche Stroom toch najaar 2010 van start

29-04-2010

De projectopdracht voor de sanering van de Essche Stroom begint meer en meer vorm te krijgen en daarmee is ook de projectplanning inmiddels bijgesteld. In tegenstelling tot eerdere berichten is de verwachting nu dat de sanering van de Essche Stroom toch dit najaar al kan beginnen.

Projectleider Frans Jagt: “Bij de start van het project hebben we een voorlopige planning gemaakt. Hierbij zijn we toen uitgegaan van start met de uitvoering van de sanering in het najaar van 2011 vanwege diverse procedures en onderzoeken die nog moesten worden uitgevoerd. Nu blijkt echter dat de procedure Waterwet niet nodig is en dit scheelt tijd. De verwachting is dan ook dat we in oktober van dit jaar al kunnen starten met de uitvoering.”

Overleg terreinbeheerders en gemeenten
“Onlangs is er een adviesbureau geselecteerd voor de voorbereidingen van de sanering”, vervolgt Jagt. “Momenteel vindt er nog overleg plaats met terreinbeheerders en gemeenten over de mogelijkheden en voorwaarden voor het gebruik van wegen en terreinen tijdens de sanering. De uitkomsten van deze overleggen worden gebruikt voor het bestek van de aannemer, wat na de zomer aanbesteed zal worden. Tegen die tijd zal er ook een informatieavond georganiseerd worden, waarin omwonenden geïnformeerd worden over de uitvoering van de werkzaamheden.”

Meer informatie
Wilt u meer weten over de sanering van de Essche Stroom? Neem contact op met Frans Jagt, projectleider, tel. 0411-618468 of fjagt@dommel.nl.

« Terug