Gegevens oppervlakte- en grondwater online beschikbaar

29-04-2010

Waterschap De Dommel heeft, onder meer in het gebied van de Essche Stroom, diverse peilbuizen ingericht die grondwaterstanden meten. Deze gegevens komen binnenkort beschikbaar via een nieuwe webapplicatie op dommel.nl. Via deze webapplicatie is het wel al mogelijk voor geïnteresseerden om gegevens over het oppervlaktewater op te vragen.

Janneke van de Besselaar, medewerker voor het grondwatermeetnet over het meten van grondwatergegevens: “In het gebied rondom de Essche Stroom zijn peilbuizen geplaatst waarmee grondwaterstanden gemeten kunnen worden. De gegevens worden opgeslagen in de datalogger in de peilbuis. Deze datalogger wordt er één keer per half jaar uitgelezen. Voor de Essche Stroom moeten de gegevens nog beschikbaar komen.”

Voordelen meten grondwatergegevens
“Het meten van de grondwatergegevens is nodig voor het treffen van maatregelen in een bepaald gebied. Door de beschikbare gegevens kan vooraf het niveau van de bestaande situatie worden gemeten van bijvoorbeeld de grondwaterstand. Na genomen maatregelen in het gebied kan dit nogmaals gemeten worden. Zo zijn de veranderingen in het gebied voor ons zichtbaar en kan mogelijke schade aan gewassen als gevolg van veranderingen in de grondwaterstand inzichtelijk gemaakt worden.” 

Nieuwe webapplicatie meten oppervlaktewater
Van de Besselaar vervolgt: “Naast de gegevens die we uit de peilbuizen verkrijgen voor het grondwater, hebben we ook een meetinstelling ingericht om van uur tot uur oppervlaktewatergegevens te meten. Deze meetgegevens zijn op te vragen via de webapplicatie. Deze applicatie is te vinden op www.dommel.nl/producten_diensten/informatie_aanvragen/
meetgegevens.”
“In het gebied bevinden zich diverse automatische gemalen, die op afstand bestuurd worden; die gemalen hebben een datalogger die de gegevens verzamelt. Eén keer per dag wordt er vanuit het hoofdpunt ingebeld op de automatische gemalen en zo wordt de informatie binnengehaald en naar de webapplicatie verstuurd. De webapplicatie heeft verder als voordeel dat de gegevensaanvraag afneemt. Momenteel zijn we nog bezig met de optimalisatie en verdere ontwikkeling van het systeem. We verwachten hier binnenkort klaar mee te zijn.”

Meer informatie
Voor meer informatie over de peilbuizen, neem contact op met Janneke van de Besselaar, tel. 0411-618618. Benieuwd naar de beschikbare gegevens? Vragen over de webapplicatie? Mail naar meetgegevens@dommel.nl.

« Terug