Explosieven uit Tweede Wereldoorlog in kaart gebracht

23-06-2010

Het is alweer meer dan een halve eeuw geleden dat de Tweede Wereldoorlog plaatsvond, maar nog steeds worden op allerlei plaatsen bommen en granaten uit die periode teruggevonden. Ook rondom de Essche Stroom werd tijdens deze oorlog veel gevochten. De explosieven uit die tijd kunnen zorgen voor belemmeringen tijdens uitvoering van projecten en daarom zijn risicoplekken nu in kaart gebracht.


Nicola Jansen, projectmedewerkster Essche Stroom vertelt: “Enkele weken geleden is de bureaustudie van het explosievenonderzoek voor de Essche Stroom in concept afgerond. De bureaustudie is in opdracht van Waterschap De Dommel uitgevoerd door onderzoeksbureau AVG Geoconsult Heijen BV. Er is gekeken naar plaatsen in het gebied waar vroeger is gevochten en waar dus mogelijk nog restanten van explosieven gevonden kunnen worden. De locaties zijn vastgesteld aan de hand van politie- en gemeentearchieven, gevechtsrapporten en luchtfoto’s. Daarnaast zijn er ervaringsdeskundigen en getuigen geraadpleegd die de oorlog hebben meegemaakt.”

Inrichting en risico’s
“Aanleiding voor het explosievenonderzoek is het feit dat er steeds vaker bommen en granaten worden aangetroffen bij de uitvoering van projecten. Om dit gestructureerd aan te pakken is er gekozen om de risico’s voor het hele gebied van de Essche Stroom in kaart te brengen. Op die manier kan er rekening gehouden worden met mogelijke belemmeringen en risico’s bij de uitvoering van deelprojecten en kan hier zorgvuldig mee omgegaan worden. Nu de bureaustudie gereed is, kan per deelproject bekeken  worden waar bijvoorbeeld gegraven moet worden. Die plekken worden vergeleken met de resultaten uit de bureaustudie en indien nodig vindt een nadere analyse plaats. Ook is er door AVG een protocol opgesteld waar rekening gehouden mee moet worden wanneer er tijdens het graven explosieven worden ontdekt”, aldus Jansen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het explosievenonderzoek? Neem contact op met Nicola Jansen van Waterschap De Dommel, tel 0411 – 68 618 of met Wouter van den Brandhof, historicus en onderzoeker AVG, tel 0485 – 551 237.

« Terug