Provincie stopt met aankoop EHS gronden

23-06-2010

De provincie Noord-Brabant stopt met het aankopen van gronden voor het aaneengesloten netwerk van robuuste natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Reden hiervoor is dat er geen budget meer is om gronden te kunnen verwerven. Wel wordt er bekeken of er voor cruciale gronden een noodmaatregel in het leven geroepen kan worden zodat de realisatie van de EHS niet stil komt te liggen.

De meeste gronden die Waterschap De Dommel aankoopt voor de EHS worden met provinciegelden gefinancierd. Aangezien deze gelden in april jl. op waren zijn er vanaf dat moment dan ook geen biedingen meer uitgebracht om gronden in de Essche Stroom te verwerven. Mogelijk biedt de noodmaatregel uitkomst voor het beekdal van Essche Stroom.

Noodmaatregel voor cruciale percelen
De provincie zoekt momenteel naar een noodmaatregel om extra provinciale middelen beschikbaar te stellen, zodat de realisatie van de EHS niet stil komt te liggen. Het voorstel van Gedeputeerde Staten is om € 30 miljoen extra middelen in te zetten. Zeker is dat niet alle projecten in Brabant door kunnen gaan. Het beekdal van de Essche Stroom vervult veel verschillende doelen en staat hiermee hoog op de prioriteitenlijst. De verwachting is dan ook dat het verwerven van de gronden voor het beekdal van de Essche Stroom door zal kunnen gaan. Op 9 juli as. wordt door Provinciale Staten een besluit genomen over de noodmaatregel van € 30 miljoen. Tot die tijd is het afwachten van dit besluit.    

Meer informatie
Voor meer informatie, neem contact op met Anja de Wit van Waterschap De Dommel, tel 0411- 618314 of e-mail adwit@dommel.nl.
Klik hier voor het volledige persbericht van de provincie.
 « Terug