Plannen Smalwater-Noord en Eikenhorst ter inzage

23-06-2010

De plannen voor Smalwater-Noord en landgoed Eikenhorst zijn op 1 juni jl. in ontwerp vastgesteld. Van 11 juni tot en met 23 juli as. liggen beide projectplannen ter inzage voor een ieder die interesse heeft. De aanlegvergunningen zijn ondertussen in de voorbereidende fase.

Onlangs kregen omwonenden de mogelijkheid om de plannen voor Smalwater-Noord te bekijken. Op woensdag 2 juni jl. was er in Boxtel een inloopbijeenkomst waar de plankaart  van Smalwater-Noord met de bijbehorende rapportages bekeken kon worden en waar met mensen van het waterschap, gemeente Boxtel en Brabants Landschap gesproken kon worden over de details op de kaart. Op de kaart is het hele projectgebied rondom de Kleine Aa ingericht met onder andere een nieuwe loop van de beek, grasland, bossages, poelen en wandelpaden.

Doel van de plannen
Projectleider Hans Koekkoek van Waterschap De Dommel over de plannen: “Met het plan wordt de beek natuurlijker ingericht en ingebed in een zone waarin we op den duur graag allerlei dieren terugzien zoals verschillende vlinders, de waterspitsmuis, de kamsalamander, de das en de grauwe klauwier. Door herinrichting van dit stuk van de Kleine Aa is het straks voor dieren makkelijker om zich te verplaatsen tussen de grote natuurgebieden Kampina,  Helvoirts Broek en Sparrenrijk. Als de rest van de Essche Stroom ook is ingericht, kunnen ze zelfs tot in het Bossche Broek komen. Op landgoed Eikenhorst omvat het plan vooral de plaatsing van enkele stuwen. Het water stroomt op een andere manier over het landgoed zodat het grondwater in bepaalde delen van het landgoed hoger komt en er een grotere diversiteit aan planten ontstaat.”

Verdere procedure
“In de komende weken liggen beide plannen ter inzage en loopt er een inspraakprocedure. Daarna zal het dagelijks bestuur een definitief besluit nemen over de plannen. Verwachting is dat voor beide projecten in oktober alles duidelijk is en dat er wellicht dan ook al gezocht kan worden naar een aannemer voor de uitvoering.”

Meer informatie
Wilt u meer weten over de plannen voor Smalwater-Noord en Eikenhorst? Neem contact op met Hans Koekkoek van Waterschap De Dommel, tel. 0411 – 618 408 of e-mail hkoekkoek@dommel.nl.

« Terug