Rijke cultuurhistorie Essche Stroom vastgelegd in boekvorm

23-06-2010

Het beekdal van de Essche Stroom kent een rijke cultuurhistorie met vele unieke verhalen over de geschiedenis van de bewoners in het gebied. Reden voor Heemkundekring De Kleine Meijerij om alle bevindingen, onderzoeken, verhalen en foto’s vast te leggen in boekvorm. Waterschap De Dommel ondersteunt het initiatief.

De aanleiding voor het boek vormt een cultuurhistorische onderzoek uit 2008, uitgevoerd door archeologisch adviesbureau RAAP in opdracht van Waterschap De Dommel. Bij de plannen van het waterschap om het beekdal Essche Stroom opnieuw in te richten, was het centrale element dat de oude beekloop hersteld werd en dat er dus veel veranderingen in het landschap nodig waren. In het onderzoek zijn cultuurhistorische elementen onderzocht en meegenomen in de verdere planvorming voor de inrichting van het beekdal. Bij de inventarisatie van de cultuurhistorische elementen is ook de kennis van de Essche vertegenwoordigers van de Heemkundekring gebruikt.

Verhalen als decor voor de geschiedenis
Het onderzoek was voor de Heemkundekring aanleiding om de vele aspecten over de cultuurrijkdom uit het gebied te vertalen naar een leesbaar en begrijpelijk verhaal voor de geïnteresseerde bewoner van de Essche Stroom. Het resultaat is het boek getiteld ‘Met oog voor het verleden’. Het boek bevat vele verhalen van vroeger die de identiteit van het gebied en de bewoners uit het beekdal Essche Stroom hebben bepaald. De bevindingen van de archeologen zijn aangevuld met eigen onderzoek en uitgebreid, uniek beeldmateriaal. Verhalen en beeldmateriaal over overblijfselen als de Romeinse graven bij Esch die ontdekt zijn door landbouwer Jan Ruijs, de muntschat uit Vught en diverse markante gebouwen zoals Den Eikenhorst en kasteel Nemerlaar en landgoed Bleijendijk komen allemaal terug in het boek.

Meer informatie
Wilt u het boek bestellen of meer informatie? Neem contact met Heemkundekring De Kleine Meijerij: Nettie van den Langenberg, 0411 – 601 445 of Henk van Sambeek, tel. 0411 – 602 350.« Terug