Aankoop EHS-gronden rondom Essche stroom gaat door

01-09-2010

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd dat de provincie Noord-Brabant stopt met het aankopen van gronden voor het aaneengesloten netwerk van robuuste natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Reden hiervoor is dat er geen budget meer is om gronden te kunnen verwerven. Op 9 juli jl. heeft Provinciale Staten ingestemd met een extra lening van € 30 miljoen die voor een select aantal projecten mag worden ingezet. Een noodmaatregel waardoor de ontwikkeling van de EHS niet stil komt te liggen.

Noodmaatregel voor cruciale percelen
In het beekdal van de Essche Stroom ligt een opeenstapeling van verschillende beleidsopgaven en –doelen. Hierdoor is de Essche Stroom één van de geselecteerde projecten van de provinciale prioriteitenlijst waar de grondverwerving voor EHS door mag gaan. “We schatten dat met het budget dat voor het project Essche Stroom beschikbaar komt, ongeveer 40 hectare landbouwgrond kan worden aangekocht ten behoeve van de EHS”, aldus projectleider Anja de Wit. “De verwerving gebeurt zoals dit tot nu toe ook gebeurde, op vrijwillige basis. In een gesprek met de betrokken grondeigenaren wordt gekeken naar de wensen van de grondeigenaar en op welke wijze (aankoop of functiewijziging met inzet van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) omvorming van landbouw naar natuur mogelijk is”.

Meer informatie
Voor meer informatie, neem contact op met Anja de Wit van Waterschap De Dommel, tel 0411- 618314 of e-mail adwit@dommel.nl.

 

« Terug