Conceptontwerp inrichting landgoed Bleijendijk gereed

01-09-2010

Natuurontwikkeling en beekherstel versus landbouw. Het koppelen van deze doelen leek  aanvankelijk erg lastig te zijn op landgoed Bleijendijk. Maar door oplossingen op maat te leveren zijn de verschillende doelen toch verenigbaar. Nu is dan ook het ontwerp voor de toekomstige inrichting van landgoed Bleijendijk op hoofdlijnen gereed, wat een mijlpaal is voor de realisatie van de plannen.

Martijn Antheunisse, ecoloog bij Waterschap De Dommel, vertelt: “Landgoed Bleijendijk wil heel graag het biologisch dynamisch melkveebedrijf verder ontwikkelen maar dat heeft een bepaald ruimtebeslag nodig om economisch rendabel te zijn. Bij de start van het planproces leek dit moeilijk te combineren met de opdracht om natuurontwikkeling en beekherstel te realiseren.”

Unieke samenwerking
“Gedurende enkele werksessies met specialisten en medewerkers van het waterschap en de coördinator landschappelijke landbouw van landgoed Bleijendijk, kregen we steeds meer begrip voor elkaars wensen. Deze sessies stonden onder leiding van een procesbegeleider en werden ondersteund door visualisaties van een landschapsarchitecte. Het tussentijds verbeelden naar elkaar wat we bedoelden speelde hierin een belangrijke rol. We zijn uiteindelijk samen met de beheerder van het melkveebedrijf aan de keukentafel gaan zitten om door te praten over de plannen voor de inrichting van het landgoed”, vervolgt Antheunisse. “Wat betekent omzetting van bepaalde landbouwgronden naar natuurgronden voor de bedrijfsvoering van de veehouderij? Zo zijn we gekomen tot een invulling van het landgoed waar we als waterschap en landgoed allebei achter kunnen staan. De oplossing is uitgemond in een aanvraag om op landgoed Bleijendijk in de provinciale beleidskaarten een andere invulling te geven aan de gronden van het landgoed. Het betreft circa 20 hectare die omgezet gaat worden van landbouw- naar natuurgrond. De wijziging vormt een belangrijke financiële pijler voor de uiteindelijke realisatie van de gezamenlijke plannen omdat er zonder de wijziging geen beroep gedaan kan worden op het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer.”

Meer informatie
Wilt u meer weten over het schetsontwerp Bleijendijk? Neem dan contact op met Martijn Antheunisse, tel. 0411 – 618 384 of mantheunisse@dommel.nl.

« Terug