Oude beekloop succesvol gelokaliseerd door proef met grondradar

01-09-2010

In het huidige beekdal van de Essche Stroom is de historische loop van de beek nauwelijks zichtbaar. De meanderende loop van de beek uit de vorige eeuw wordt de komende jaren gedeeltelijk hersteld. Daarvoor zijn gegevens nodig over bodem, ligging en diepte van de historische loop. Om deze te achterhalen zijn enkele onderzoekstechnieken getest. Grondradar bleek het meest geschikte instrument te zijn om de oude beekloop te lokaliseren. 
 
Mark van Lokven, adviseur bodem en waterbodem bij Waterschap De Dommel: “We wilden in het voorbereidings- en uitvoeringstraject meer bodeminformatie beschikbaar hebben. Daarmee kunnen we de ligging en diepte van de gedempte historische loop van de Essche Stroom nauwkeuriger bepalen. Eerdere ervaringen bij Plan Ruiting in Haaren hebben ons geleerd dat deze informatie noodzakelijk is. De mogelijkheid bestaat dat de oude beekbodem verontreinigd is door de voormalige leerlooierij-industrie in Tilburg en Oisterwijk. De verontreinigingen zullen gesaneerd worden indien dit noodzakelijk blijkt te zijn.”

Geofysische onderzoekstechnieken 
‘’We hebben een praktijkproef uitgevoerd met geofysische onderzoekstechnieken’’, vervolgt van Lokven. “Dergelijke onderzoekstechnieken worden vaker toegepast bij archeologisch onderzoek naar overblijfselen in de ondergrond en het traceren van explosieven in de grond. Met geofysische meettechnieken hoeven geen graafwerkzaamheden verricht te worden. Daarnaast kan op relatief snelle en eenvoudige wijze de bodemopbouw of aanwezigheid van objecten in de ondergrond worden onderzocht. Bij één van de gedempte meanders van de Essche Stroom is ter plaatse getest welke onderzoekstechniek het meest geschikt is om de historische loop te bepalen. De proef is uitgevoerd door het bedrijf T&A Survey uit Amsterdam.”

Grondradar meest geschikte instrument 
“De onderzoekstechnieken geo-elektrische sonde, meersonde magnetometrie en grondradar zijn getest om de historische loop van de Essche Stroom in beeld te brengen. Grondradar bleek het meest geschikte instrument te zijn. Elektromagnetische golven worden via een zendantenne de grond ingestuurd. De golven reflecteren in een bodem of constructie wanneer de materiaaleigenschappen veranderen. Vervolgens worden de gereflecteerde golven vanaf het maaiveld geregistreerd met behulp van een ontvangstantenne. De oude beekbodem van de gedempte Essche Stroom heeft een andere samenstelling dan het omliggende bodemmateriaal waardoor deze in de radarbeelden zichtbaar is. De verwachting is dat grondradar in de toekomst regelmatig toegepast gaat worden als onderzoekstechniek”, aldus van Lokven.

Meer informatie
wilt u meer weten over het grondradaronderzoek? Neem contact op met Mark van Lokven van Waterschap De Dommel. Tel. 0411 – 618 381 of e-mail mvlokven@dommel.nl.

« Terug