Bestek sanering Essche Stroom opgesteld

01-09-2010

In de afgelopen weken hebben diverse overleggen plaatsgevonden met terreinbeheerders en gemeenten over de mogelijkheden en voorwaarden voor het gebruik van wegen en terreinen tijdens de sanering van de Essche Stroom. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken wordt nu het bestek opgesteld.

Projectleider Frans Jagt: “Tijdens de gesprekken met de terreinbeheerders en gemeenten is ons volop medewerking verleend en werd er goed meegedacht. Dit nemen we mee in het bestek en als dit klaar is zal er medio september aanbesteed worden.  Zoals verwacht kunnen we dan in het najaar starten met de uitvoering. Waar we ook erg blij mee zijn, is dat de provincie medewerking aan de sanering verleent. We hebben recent bevestiging gekregen dat de provincie voor 50% bijdraagt aan de saneringskosten.”

Informatiebijeenkomst najaar
“Voordat we met de uitvoering starten, organiseren we een inloopbijeenkomst in Esch waar geïnteresseerden meer informatie over het project kunnen krijgen. Vragen als waar en wanneer er bijvoorbeeld wordt gesaneerd of hoe de uitvoering in zijn werk gaat komen tijdens die bijeenkomst aan bod. Wij informeren u verder wanneer de datum bekend is. Houd voor berichten over de bijeenkomst ook de website in de gaten en de lokale huis-aan-huis bladen”, aldus Jagt. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de sanering van de Essche Stroom? Neem contact op met Frans Jagt, projectleider, tel. 0411 – 618 468 of fjagt@dommel.nl.

« Terug