De Levende Beerze praktijkcase tijdens Nederland Boven Water

01-09-2010

Ervaringen en kennis delen op het gebied van gebiedsontwikkeling. Dat is waar het  binnen het programma Nederland Boven Water (NLBW) over gaat. Een programma en netwerk van en voor mensen die geraakt zijn door gebiedsontwikkeling. De kern van het programma vormt het volgen van 12 praktijkcases, waarvan de robuuste verbinding de Levende Beerze er één is.
 
Centraal in het programma van Nederland Boven Water staat het samen leren van goede en minder goede ervaringen rondom gebiedsontwikkeling, wat vorm krijgt in een zogeheten ‘community of practice’. Dit vanuit het doel om gebiedsontwikkeling in Nederland op een hoger plan te brengen. Binnen het programma worden 12 praktijkcases gevolgd. Ruim 40 verschillende organisaties – koplopers in gebiedsontwikkeling – nemen deel aan het programma. De deelnemers lopen uiteen van kennisinstituten tot overheden en commerciële bedrijven zoals adviesbureaus en projectontwikkelaars. De komende bijeenkomst vindt plaats op maandag 13 september as. te Westelbeers.

Robuuste verbinding de Levende Beerze
De praktijkcase de Levende Beerze is een robuuste verbinding die van België tot Den Bosch loopt. De Essche Stroom valt ook binnen deze robuuste verbinding. Anja de Wit, projectleider Essche Stroom bij Waterschap De Dommel: “Toen we de plannen voor de Essche Stroom opgesteld hebben, is al rekening gehouden met de komst van de robuuste verbinding de Levende Beerze. Hiermee sluit de inrichting van de Essche Stroom en de opgave vanuit de Levende Beerze goed op elkaar aan. Daarom vinden we het ook belangrijk om met een aantal betrokkenen van de Essche Stroom op 13 september deel te nemen aan Nederland Boven Water en mee te denken in de community. We hopen met onze deelname een aantal nieuwe invalshoeken en inzichten te verkrijgen voor de Levende Beerze en dus ook voor de Essche Stroom. Zo willen we, ook in financieel moeilijkere tijden, de beoogde gebiedsontwikkeling op gang houden.”

Meer informatie
Voor meer informatie over de Levende Beerze, kijk op www.debeerze.nl. Meer weten over Nederland Boven Water? Kijk dan op www.nederlandbovenwater.nl. U kunt ook contact opnemen met dhr. Jan Buys, project- en programmamanager provincie Noord-Brabant, tel. 06 – 55 68 65 03.

« Terug