Geslaagde bijeenkomst over De Levende Beerze

04-11-2010

De Levende Beerze is een programma dat breed is neergezet. Het project Essche Stroom maakt hier onderdeel van uit. De Levende Beerze verbindt people (de mens), planet (ecologie) en profit (economie) met elkaar. Bovendien laat het programma zien dat als overheden en maatschappelijke organisaties goed samenwerken, er vaart gemaakt kan worden. Deze conclusies werden getrokken tijdens de leergemeenschap Nederland Boven Water op maandag 13 september. Het programma De Levende Beerze stond centraal deze dag.

De leergemeenschap Nederland Boven Water omvat allerlei specialisten die betrokken zijn bij gebiedsontwikkeling in Nederland. Er maken 12 projecten deel van uit en één keer in de drie maanden staat een project centraal. “We praten over een project vanuit allerlei mogelijke invalshoeken. Dat levert veel nuttige informatie op. Zowel voor degene die het project trekt als voor de andere aanwezigen”, vertelt Jan Buys,van de Provincie Noord-Brabant en programmaleider van De Levende Beerze. “De bijeenkomst op de 13e september was erg geslaagd. We hebben een vruchtbare en zinvolle discussie gevoerd en we konden goed laten zien dat er muziek zit in het project.”

Stap verder
De uitdaging voor de komende periode wordt om het hele project een stap verder te brengen. Want de verbinding tussen mens, ecologie en economie kan nog wel een stuk beter. Juist omdat er vanuit Den Haag bezuinigingen zijn aangekondigd. “Hoe kun je ervoor zorgen dat de mensen uit het gebied nog meer betrokken zijn bij de realisatie van de plannen zodat je als overheid een stapje terug kunt doen. Want dat is de nieuwe tendens vanuit het regeerakkoord. Bij het wegvallen van subsidies wordt het samenwerken met ondernemers steeds belangrijker”, zegt Buys. Wat de bezuinigingen concreet voor het project gaan betekenen, is op moment van schrijven nog onduidelijk. Iets wat Buys betreurt. “Ik weet nog niet precies wat de gevolgen heel concreet zijn. Wij proberen daar zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen.”

« Terug