Regeerakkoord: Robuuste Verbindingen komen te vervallen

04-11-2010

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat het voornemen de realisatie van Robuuste Verbindingen te schrappen. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het programma de Levende Beerze. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe dit voornemen wordt uitgewerkt.

Zodra dit helderder is, brengt Provincie Noord-Brabant de consequenties voor de Levende Beerze in beeld en hoe dit doorwerkt op het project Essche Stroom. Het waterschap zal zich dan beraden hoe we het project Essche Stroom verder gestalte gaan geven.
« Terug