Project Smalwater-Noord (Kleine Aa): de schop gaat de grond in

04-11-2010

Het projectplan Smalwater-Noord (Kleine Aa) is in september door het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel definitief vastgesteld. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Uit voorzorg is er een explosievenonderzoek uitgevoerd. En eind november zal er ook uit voorzorg een archeologisch onderzoek plaatsvinden.

Bij de Kapelweg is in de Tweede Wereldoorlog flink gevochten. “Dat is de belangrijkste reden om uit voorzorg te kijken wat er eventueel in de diepere grondlagen nog kan zitten aan munitie of explosieven”, vertelt projectleider Hans Koekkoek. “Eind november zal er met geavanceerde apparatuur gekeken worden naar eventuele sporen.” Op een ander perceel zal ook ter voorbereiding van het graafwerk eind november een archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. Het gaat hier om een proefsleuven-onderzoek op de overgang van een dekzandrug naar het beekdal. “Ook hier gaat het erom uit te sluiten dat er iets van archeologische waarde in de bodem zit wat we eventueel zouden kunnen vernielen met de geplande graafwerkzaamheden. Dat doen we door een professioneel archeoloog dat goed te laten onderzoeken.”

Het Waterschap hoopt dit jaar deze beide onderzoeken af te kunnen ronden. In januari 2011 zal dan gestart kunnen worden met de graafwerkzaamheden die onderdeel uitmaken van het project Smalwater-Noord (Kleine Aa).

« Terug