Uitvoering Project Nemerlaer verschoven naar najaar 2011

04-11-2010

De uitvoering van het project Nemerlaer is verschoven naar het najaar van 2011. Reden is dat dit beter is voor flora en fauna in het gebied. “We hebben bevestiging gekregen dat er een aantal diersoorten zitten, waarvan we het vermoeden hadden dat ze er zaten. Daar hebben we rekening mee te houden en daarom zijn de werkzaamheden wat later gepland”, verklaart projectleider Hans Koekkoek.

Het flora en fauna onderzoek is begin 2010 in gang gezet. Vlakbij de plek waar de maatregeleen gepland zijn, is bijvoorbeeld de kamsalamander gevonden. “Omdat we goed rekening willen houden met het leefgebied en leefwijze van deze soort, verschuiven de werkzaamheden naar later in het jaar. Bovendien werken we niet tijdens het broedseizoen, zodat we broedende vogels niet verstoren.”

Overleg
Ondertussen werkt het projectteam het maatregelenpakket met onderbouwingen uit in een projectplan. De komende maanden worden ook gebruikt om enkele eigenaren die in het gebied wonen te informeren over de plannen. Met de twee gemeenten, Oisterwijk en Haaren, waarin Nemerlaer ligt en de provincie wordt vooroverleg gevoerd over de vergunningen die te zijner tijd nodig zijn om het plan te kunnen uitvoeren.

« Terug