Gevolgen regeerakkoord nog onduidelijk

15-12-2010

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat het voornemen flink te bezuinigen op o.a. natuur en de realisatie van Robuuste Verbindingen te schrappen. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe het kabinet dit voornemen verder uitwerkt.

Waterschap De Dommel gaat door met planvorming en uitvoering van de lopende projecten die onderdeel uitmaken van de Essche Stroom. Op basis van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet verwacht het waterschap wel consequenties voor dit project. Maar op dit moment zijn die gevolgen nog niet duidelijk.

Zodra de gevolgen voor de robuuste verbindingszones helder zijn, brengt de Provincie Noord-Brabant deze consequenties in beeld voor het programma van de Levende Beerze en de overige subsidies die vallen onder het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Ook wordt dan duidelijk hoe dit doorwerkt op het project Essche Stroom. Het waterschap zal zich dan beraden hoe het project Essche Stroom verder gestalte gaat krijgen.
 

« Terug