Smalwater-Noord: explosievenonderzoek uitgesteld

15-12-2010

Weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat het explosievenonderzoek, onderdeel van Smalwater-Noord, is uitgesteld. November was erg nat waardoor de oogst op enkele percelen verlaat plaatsvond. Daardoor was het land dus niet beschikbaar voor onderzoek. Inmiddels zit de vorst in de grond en ook dit bemoeilijkt het onderzoek.

Het explosievenonderzoek wordt uitgevoerd door AVG uit Gennep. Op een ander perceel zal het waterschap ook archeologisch onderzoek uitvoeren. Daarvoor heeft het waterschap archeologisch bureau BAAC uit Den Bosch ingehuurd. Bij dit onderzoek worden proefsleuven gegraven om te zien of er archeologisch waardevolle objecten of sporen zitten.

Aanbestedingsprocedure
Voor de andere projectwerkzaamheden, het vergraven van de Kleine Aa, is een aanbestedingsprocedure in gang gezet. Geïnteresseerde aannemers konden op 9 december hun prijs indienen. Na afronding van procedurele zaken zullen deze werkzaamheden aan de Kleine Aa in de loop van januari starten. Mits de weersomstandigheden dan geen roet in het eten gooien. Het archeologisch bureau zal deze aannemer begeleiden bij zijn werkzaamheden.
 

« Terug