Hoog water goed de baas

27-01-2011

Waterschap De Dommel kon het hoge waterpeil van de afgelopen periode goed de baas. Met het plaatsen van pompen en extra dijktoezicht hielden de bewoners van het gebied in de Essche Stroom hun voeten droog. “In Eikenhorst hebben we onlangs een project uitgevoerd waarbij sloten zijn opgeschoond en stuwtjes geplaatst. Het hoge water kon door deze maatregelen goed op zijn plaats worden gehouden. Het zorgde niet voor overlast, maar werd goed afgevoerd”, vertelt Ruud van Arendonk.

Van donderdag 13 januari tot en met zondag 16 januari heerste er een staat van verhoogde alertheid bij het waterschap. “Dat houdt in dat er 24 uur per dag kades gecontroleerd worden in ploegendiensten van 8 uur. Minimaal drie keer per dag worden de dijken langsgelopen om alles in de gaten te houden”, vertelt Van Arendonk. “Zo hebben we bijvoorbeeld enkele zwakke plekken gevonden. Daar lekte water door de dijk heen. Bij Bleijendijk bijvoorbeeld. Die situatie hou je dan goed in de gaten of het niet erger wordt. Dat bleek gelukkig reuze mee te vallen. Toen zaterdag deze lekken weer boven water kwamen te liggen omdat het peil iets zakte, zijn ze dichtgezet met zand. We verwachten dat het daarmee is opgelost.”

Draaiboeken
De werkzaamheden van het waterschap bij hoog water staan beschreven in draaiboeken. Op basis van hoogwater in 1995 en 2003 zijn deze draaiboeken aangepast en zijn diverse voorzieningen in het veld aangebracht, waaronder afsluitmiddelen en opstelplaatsen voor pompen. “We waren goed voorbereid en konden de draaiboeken volgen. Daardoor zijn we de situatie goed de baas gebleven”, zegt Van Arendonk.  

Pompen plaatsen
In totaal plaatste het waterschap negen pompen waarvan twee in het stroomgebied van de Essche Stroom. Een bij de Haarenseweg ter hoogte van de Gasthuisbrug en een aan de Spankertstraat. “Daar hebben we twee sloten dichtgezet. Normaal wateren deze gewoon vrij af op de Essche Stroom. Maar omdat het peil in de Essche Stroom zo steeg, kwam dit hoger te liggen dan het peil in die sloten. Daardoor dreigde water terug in het gebied te stromen. Door het afsluiten van die sloten en het werken met pompen, kon het waterschap het water geleidelijk afvoeren via de normale weg.”

Extra toezicht gehandhaafd
Bij Ruiting heeft de bestaande waterberging goed gefunctioneerd. Ook daar zal het aanwezige extra water geleidelijk aan weer worden afgevoerd. “De verwachting voor de komende periode is redelijk gunstig. De peilen dalen weer en de verwachte tweede piek van de Maas viel gelukkig mee. Maar om helemaal zeker te zijn, zal het extra toezicht voorlopig nog blijven gehandhaafd.”

Beoogd effect van heringerichte Essche Stroom
Het waterschap werkt continu verder aan verbeteringen in het stroomgebied van de Essche Stroom in het project Herinrichting Essche Stroom. Zo wil het waterschap de beek meer laten meanderen en zones langs de beek creeëren waar het niet erg is dat die onder water komen te staan in geval van veel afvoer. Het effect hiervan zal zijn dat de afvoerpiek niet plotseling optreedt, maar geleidelijk verloopt en wat is afgevlakt. Deze maatregelen zijn vorig jaar in Oisterwijk aan de Voorste Stroom uitgevoerd. Dat is een bovenloop van de Essche Stroom. Positieve effecten waren tijdens het afgelopen hoogwater al merkbaar.
Daarnaast zoekt het waterschap in de benedenstroomse gebieden naar ruimte die gecontroleerd onder water gezet kan worden in geval van extreem hoge afvoeren. Op deze manier wordt het water tijdelijk ‘geparkeerd’ en wordt overlast op andere plekken voorkomen. Waterschap De Dommel blijft zich hier onverminderd voor inzetten.

Voor meer informatie over dit bericht kun u terecht bij Ruud van Arendonk, tel. 0411- 618608, of email: rvarendonk@dommel.nl.

« Terug