Minder geld voor uitvoering Levende Beerze

27-01-2011

De huidige regering heeft minder geld over voor natuur. Dit heeft ook gevolgen voor de Levende Beerze. Wat de gevolgen precies zijn, is nog niet duidelijk.

Binnenkort ontvangen alle inwoners van de Levende Beerze een brief van Gedeputeerde Ruud van Heugten en José van Gorp, voorzitter van de bestuurlijke werkgroep De Levende Beerze. In deze brief leggen zij uit hoe zij omgaan met gevolgen van minder rijksgelden voor de Levende Beerze. De betrokken partijen van de Levende Beerze willen vasthouden aan de gezamenlijke doelen en aanpak, maar het tempo van de uitvoering aanpassen. En indien mogelijk het tempo van uitvoering naar beneden bijstellen.

Droge voeten waarborgen
In het gebied van de Essche Stroom blijft het waterschap nog steeds voornemens om de Essche Stroom anders in te richten zodat droge voeten in de toekomst gewaarborgd blijven. Daarnaast moet de Essche Stroom als natuurlijke benedenloop gaan functioneren. Daarmee is de stroom onderdeel van een bekensysteem dat de hele afwatering van de westkant van het Groene Woud verzorgd. De manier waarop de verdere planuitwerking plaatsvindt, wordt bepaald door de middelen die hiervoor beschikbaar komen. Dat is op dit moment niet duidelijk. Het waterschap volgt met veel interesse de discussie hierover tussen de Provincies en het Rijk. Zo gauw er meer duidelijkheid over komt, kan het waterschapsbestuur ook aangeven hoe ze dit doorvertaalt naar de uitvoeringsprojecten.

Voor meer informatie over de Essche Stroom als onderdeel van De Levende Beerze kunt u terecht bij Anja de Wit, projectmanager, T: 0411-618314 of e-mail adwit@dommel.nl « Terug