Graafwerkzaamheden Kleine Aa gestart

15-04-2011

Aannemer Ploegam uit Vinkel is begonnen met de werkzaamheden bij de Kleine Aa. Met name bij de Kapelweg zijn de werkzaamheden duidelijk te zien: hier wordt een vistrap met 10 drempels aangelegd.

De beek Kleine Aa wordt opnieuw ingericht in het kader van natuurontwikkeling en herstel van landschappelijke en ecologische waarden. Het zuidelijk gedeelte van deze beek is enkele jaren geleden al gerealiseerd in het project Smalwater-Zuid. Nu is het noordelijk gedeelte aan de beurt. Het gaat dan om het gedeelte van de beek tussen de spoorlijn Boxtel-Tilburg en de Helweg.

De basis van de vistrap bestaat uit een houten damwand. Later zullen daar stenen (drempels) tegenaan geplaatst worden. Ook zijn de contouren van de winterbedding en de nieuwe geul van de Kleine Aa vanaf de Kapelweg zichtbaar. De grond die afgegraven is, ligt in grote hoeveelheden op de kant in afwachting van de demping van de oude beek. Daarnaast wordt een grote hoeveelheid grond die vrijkomt, in een depot aan de Helweg gezet. Deze grond wordt later gebruikt in andere projecten rondom de Essche Stroom.

Oude beek
Tijdens de graafwerkzaamheden is de bedding van de oude beek de Kleine Aa aangetroffen. Het archeologisch adviesbureau BAAC brengt deze en mogelijk andere vondsten in kaart. De Heemkundekring Boxtel ondersteunt hen hierbij.

Graafwerkzaamheden tijdelijk stil gelegd
Projectleider Hans Koekkoek: “Begin april is het werk bij de Kleine Aa tijdelijk stilgelegd vanwege de vondsten die we gedaan hebben tijdens de graafwerkzaamheden. Het gaat om munitie, afsluiters en prikkeldraad uit de Tweede Wereldoorlog”.

In overleg met de gemeente Boxtel is door AVG uit Heijen nader onderzoek gedaan rondom de vindplaats en de reeds afgegraven teelaarde. Op basis van de aangetroffen onderdelen is besloten uit voorzorg het onderzoekgebied groter te maken. Buiten dit gebied is er geen risico.

Het grondwerk wordt door aannemer Ploegam  woensdag 13 april weer in gang gezet. Het graven van de beek zal voorafgegaan worden door het detectieonderzoek van AVG. Laag voor laag wordt de grond onderzocht op de aanwezigheid van munitie. De grond wordt pas afgegraven nadat het vrijgegeven is. Dan wordt de volgende laag weer onderzocht totdat de gewenste diepte bereikt is. De vrijgegeven grond wordt in één van de (tijdelijke) depots gebracht.

Voor meer informatie over het project Smalwater-Noord kunt u terecht bij projectleider Hans Koekkoek tel. 0411 – 618 408 of e-mail hkoekkoek@dommel.nl.

 

« Terug