Ophogen perceel Haarenseweg

13-04-2011

Waterschap De Dommel gaat eind april een perceel achter de Haarenseweg ophogen. Hiermee wordt de kans kleiner dat het perceel, tijdens extreem hoog water, onder water komt te staan. De grond die hiervoor gebruikt gaat worden, is grond die vrijgekomen is bij de werkzaamheden aan de Kleine Aa.

“De 2000 kuub grond die voor het ophogen nodig zijn, zullen in ongeveer 200 ritjes gebracht worden” zegt Nicola Jansen. “De vrachtwagens rijden door het dorp. We stippelen een route uit waarbij er zo min mogelijk overlast voor de omwonenden zal zijn.” Zodra de route bekend is, zullen we deze op de website bekend maken. Direct omwonenden zullen per brief geïnformeerd worden.”

Vooruitlopen
De ophoging van dit perceel loopt vooruit op inrichtingsmaatregelen die in Esch zijn voorzien. Wanneer de rest van deze werkzaamheden gaat plaatsvinden, is nog niet bekend. Op dit moment heeft het waterschap nog onvoldoende grond verworven. Verder is er nauw overleg over de verdere uitwerking van de plannen met de ‘denktank’. Deze denktank bestaat uit vijftien betrokken bewoners uit Esch.

Mocht u vragen hebben over het ophogen van het perceel of de route, dan kunt u contact opnemen met Nicola Jansen van het waterschap op 0411-618 621.
 

 

« Terug