Tijdelijke biodiversiteit bij Kleine Aa

10-06-2011

Tijdens de graafwerkzaamheden langs de Kleine Aa heeft zich in het projectgebied onbedoeld ‘tijdelijke’ natuur gevestigd; in een steile wand in een van de gronddepots zitten naar het zich nu laat aanzien minimaal drie oeverzwaluwen te broeden. Een beetje lastig voor de uitvoering, maar met wat kleine aanpassingen kan het werk gewoon doorgaan.
 
Gronddepot ideale broedplek
De oeverzwaluw graaft haar nestgang die wel meer dan een halve meter lang kan zijn het beste uit in losse, kale grond, bij voorkeur leem of zand. Vroeger waren dit soort plekken veel te vinden langs onze beken en rivieren, nu vind je ze vooral in (natuur)bouwprojecten. In combinatie met een grote beschikbaarheid van voedsel (insecten in en rond de beek) hebben wij met onze werkzaamheden langs de Kleine Aa onbedoeld de ideale broedplek voor deze vogelsoort gecreëerd! 
 
Ruimte voor werk en natuur
Het is een beetje lastig voor de uitvoering, maar met wat kleine aanpassingen kan het werk gewoon doorgaan. We willen op kort termijn proberen de grondhoop waar de oeverzwaluwen zich nu hebben genesteld iets geschikter te maken door handmatig extra steile wandjes aan te brengen. Op die manier maken we de kans dat er zich (meer) oeverzwaluwen in andere delen van het projectgebied vestigen kleiner én zijn we tegelijkertijd goed bezig voor de natuur.
 
Rustig laten broeden
Vanzelfsprekend laten wij de kolonie oeverzwaluwen met rust tot het eind van het broedseizoen. En hopen we dat de generatie hierna volgend jaar terugkomt om te broeden in de oevers van de nieuw gegraven beek!

Voor meer informatie over het project Kleine Aa kunt u terecht bij projectleider Hans Koekkoek tel. 0411 – 618 408 of e-mail hkoekkoek@dommel.nl.
 

« Terug