Geen munitie meer gevonden bij detectieonderzoek

10-06-2011

Het detectieonderzoek naar de aanwezigheid van munitie in de bodem van de beek Kleine Aa heeft niks opgeleverd. Dit betekent, dat de aannemer na een korte vertraging de graafwerkzaamheden gelukkig weer op de oude manier kan hervatten. De oplevering van de heringerichte Kleine Aa staat gepland voor 1 juli dit jaar. De officiële opening vindt vervolgens plaats tijdens Zondag Waterdag, op 18 september.

Tweede vistrap in aanbouw
Projectleider Hans Koekkoek: “Door dit onderzoek zijn we iets uitgelopen op de oorspronkelijke planning, maar veiligheid gaat voor alles. Op dit moment is de bouw van de tweede vistrap, bij de Helweg, in volle gang. De uitvoering is identiek aan de eerste, wat betekent dat de basis uit een houten damwand bestaat, waar later stenen (drempels) tegenaan komen te liggen.”Afrondende acties
Om het project op 1 juli op te kunnen leveren zijn we verder druk bezig met afrondende acties, zoals het plaatsen van een begrenzend raster om het gebied heen. “Als laatste staat het inzaaien van het gras op de planning,” besluit Koekkoek. “Dit doen we medio juni.”

De beek Kleine Aa wordt opnieuw ingericht in het kader van natuurontwikkeling en herstel van landschappelijke en ecologische waarden. Kijk voor meer achtergrond informatie eens rond op deze website en neem bij specifieke vragen over het project Beekherstel Kleine Aa contact op met projectleider Hans Koekkoek tel. 0411 – 618 408 of e-mail hkoekkoek@dommel.nl.
 

« Terug