Projectplan Nemerlaer afgerond

10-06-2011

In de nieuwsbrief van november 2010 berichtten we u, dat we de uitvoering van het project Nemerlaer in het belang van de flora en fauna in dit gebied hebben verschoven naar het najaar van 2011. Terwijl de vogels broedden en de kamsalamander ongestoord in zijn natuurlijke habitat rondstruinde, heeft het projectteam hard gewerkt aan een onderbouwd maatregelenpakket. Dit pakket is nu, in de vorm van een concept projectplan, afgerond en bijna klaar om wereldkundig te maken.

Aanpassingen na huiskamergesprekken
Projectleider Hans Koekkoek: “De afgelopen periode hebben we het conceptplan tijdens zogeheten huiskamergesprekken besproken met diverse belanghebbenden in het gebied. Op basis van onder andere deze gesprekken is besloten dat er nog enkele kleine aanpassingen in het plan nodig zijn, voordat we het definitief kunnen maken. Na deze veranderingen rekenen we het plan nog één keer goed door (hydrologisch). Daarna  ronden we het af en sturen we het projectplan naar het waterschapsbestuur.”Inspraakprocedure
Na besluitvorming door het bestuur gaat het plan de inspraakprocedure in: “Daar gaat een maand of drie overheen,” vertelt Koekkoek, die ook nog aangeeft dat hij met de eigenaren in dit natuurgebied heeft afgesproken dat zij persoonlijk bericht krijgen van de voortgang. “Alle andere geïnteresseerden kunnen in de lokale media meer lezen over de ter inzage legging.”

Neem voor meer actuele informatie over het project Nemerlaer contact op met projectleider Hans Koekkoek tel. 0411 – 618 408 of e-mail hkoekkoek@dommel.nl. Kijk voor algemene achtergrondinformatie vooral eens in het menu aan de rechterzijde op deze webpagina.
 

« Terug