Op de pedalen met de Streekraad van Het Groene Woud

10-06-2011

Op uitnodiging van Waterschap De Dommel fietste een flinke delegatie van de Streekraad Het Groene Woud op donderdag 9 juni jongstleden langs enkele markante plaatsen van de Essche Stroom. Doel van dit sportieve uitstapje was het onderstrepen van onze aanvraag voor cofinanciering vanuit het provinciale investeringsbudget Landschappen van Allure. 


 
Bijzonder investeringsbudget
De dag begon met een reguliere bijeenkomst van De Streekraad. Een van de agendapunten was een presentatie van de provincie over het investeringsbudget van Landschappen van Allure. Aansluitend mocht Waterschap De Dommel uitleggen hoe het programma Essche Stroom goed kan aansluiten bij dat investeringsbudget van de provincie. Bestuurslid Tiny Arts, legt uit hoe dat zit: “Provincie Noord-Brabant heeft in de Agenda van Brabant een investeringsbudget van ongeveer 56 miljoen vrij gemaakt voor de drie provinciale landschappen: Het Groene Woud, Maashorst en Brabantse Wal. Dit bijzondere budget heet Landschappen van Allure en wordt straks door de provincie verdeeld over drie, maximaal vier robuuste projecten per landschap. Wij willen heel graag aansluiten bij dit investeringsbudget en hebben de reguliere bijeenkomst van de Streekraad gebruikt om  het programma Esssche Stroom aan hen voor te leggen als kanshebber.”

Letterlijk het project in
Na een interessante discussie tussen de aanwezigen en Anja de Wit van Waterschap De Dommel stapte het gezelschap op de fiets. “Vanaf dat moment nam ik de Streekraadletterlijk mee het project in,” vertelt bestuurslid Arts enthousiast. De eerste stop was bij de baggerwerkzaamheden in de Essche Stroom, daarna fietste het gezelschap naar het particulier initiatief van de bewoners van De Ruiting, waar ze gastvrij werden onthaald op biologische varkenshouderij Joffra Hoeve. “De derde stop was op een plek met doorzicht richting Helvoirts Broek,” vertelt Arts. “Door de Essche Stroom te verbinden met de plannen van het Helvoirts Broek en de N65 kun je er een oost-west verbinding maken  tussen de natuurkernen. Voor dieren, maar ook voor wandelende of fietsende mensen.”

Integrale aanpak zichtbaar gemaakt
Nog lang niet moe, fietste het gezelschap naar het vierde doel: Kasteel Nemerlaer. “Daar hebben we de werking van de vispassage via de Nemer uiteengezet,” aldus Arts, die vervolgens vertelt dat de voorlaatste stop van de fietsexcursie eindigde bij het project Beekherstel Kleine Aa. Daar liet projectleider Hans Koekkoek in het veld zien hoe een beekdalreconstructie in een relatief smalle zone toch zodanig kan worden uitgevoerd, dat er ook ander belangen vanuit de cultuurhistorie kunnen worden meegenomen. “Getuige de enthousiaste reacties van de deelnemende Streekraadleden hebben wij onze integrale aanpak de herinrichting van bekendalen perfect zichtbaar gemaakt,” besluit ons bestuurslid zijn verhaal. “Ik denk dat wij met ons robuuste investeringsvoorstel een goede kans maken voor aansluiting bij het investeringsbudget van Landschappen van Allure.”
« Terug