Proclaimer

Dit is een website van Waterschap De Dommel. Het waterschap is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze inhoud correct, actueel en relevant te houden. De informatie op deze site wordt met veel zorg samengesteld.

Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de site vinden wij van groot belang. Daarom staan wij open voor uw opmerkingen of ideeën. Heeft u suggesties voor verbeteringen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen hoe u dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Binnen vijf werkdagen behandelen we uw melding en zo nodig ondernemen we actie.

Regelgeving van het waterschap

Via esschestroom.nl wordt toegang verleend tot de teksten van de regelgeving van het waterschap, zoals bijvoorbeeld verordeningen en beleidsregels. Wijzigingen daarin en nieuwe regelgeving publiceert Waterschap De Dommel via officiëlebekendmakingen.nl.

Afhandeling e-mail

Als u via deze site een e-mail stuurt, gebruiken wij uw gegevens om de beantwoording van uw vragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De door u verstrekte persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Bij informele zaken worden uw persoonsgegevens niet bewaard. Als het om een formele kwestie gaat, bijvoorbeeld het indienen van zienswijzen of een aanvraag, dan worden uw gegevens wel gearchiveerd.  
Korte informele vragen die wij direct kunnen beantwoorden, sturen wij door naar de betreffende collega. Deze zorgt dan voor de juiste afhandeling van uw vraag. Wij streven ernaar binnen vijf werkdagen uw vraag per e-mail te antwoorden. 
Uitgebreidere vragen, zienswijzen of aanvragen behandelen wij als brief en leggen wij vast in ons postregistratiesysteem. Daarna ontvangt u binnen zes weken antwoord. Vermeld daarom uw naam en adresgegevens. Mocht er een handtekening nodig zijn, dan ontvangt u van ons het verzoek uw reactie alsnog schriftelijk in te dienen.

Auteursrechten

Het auteursrecht van de informatie die via esschestroom.nl wordt verstrekt, berust bij Waterschap De Dommel. Dit geldt ook voor logo's en fotomateriaal. Behoudens uitzonderingen krachtens de Auteurswet 1912, mag daarom niets van deze website anders dan voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunt u richten aan Bestuurlijke Ondersteuning van Waterschap De Dommel.

Privacy

Waterschap De Dommel hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, ook bij het gebruik van esschestroom.nl. We zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van onze site. Informatie over bezoeken aan esschestroom.nl (bijvoorbeeld IP-adressen) wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen, nooit ter identificatie van individuele personen. Verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of melding. In onze privacyverklaring leest u meer over de bescherming van uw privacy.

Cookies op esschestroom.nl

Op esschestroom.nl maken we gebruik van cookies voor het verbeteren en analyseren van onze site. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die met pagina's van deze website worden meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Vervolgens kunnen ze door de website weer worden geraadpleegd. Het gaat om zogenoemde functionele cookies. Wij gebruiken deze voor drie doeleinden: 

  1. Om de website goed te laten werken. 
  2. Om uw voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld of u een enquête al heeft ingevuld. 
  3. Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. 

Waterschap De Dommel kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt ze niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden. Hieronder een korte beschrijving van de cookies die op esschestroom.nl in gebruik zijn:

Statistische cookies

Met uw toestemming plaatst Google cookies op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina's u bezoekt. Deze gegevens raadplegen wij om informatie te verzamelen over bezoekpatronen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Het waterschap gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De statistische gegevens worden bijgehouden met behulp van het programma Google Analytics, de web-analyse service van Google. De informatie die Google Analytics verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet geregistreerd.

Social media cookies

Op deze website zijn onderaan buttons opgenomen om webpagina's te delen via sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons maken gebruik van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaringen van Facebook en Twitter om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Content afkomstig van andere sites

Wanneer content afkomstig is van andere sites, kunnen wij niet uitsluiten dat deze content cookies plaatst. Als u cookies weigert, wordt content afkomstig van andere sites niet getoond.

Cookies accepteren of weigeren

De cookies die we gebruiken, zorgen ervoor dat u de website beter kunt gebruiken en de informatie die we via de cookies verzamelen is voor ons erg belangrijk om de kwaliteit van de website te verbeteren. We waarderen het dan ook als u ons cookies laat gebruiken. Wilt u desondanks dat esschestroom.nl geen cookies meer plaatst op uw computer? Dan kunt u de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet, is afhankelijk van welke browser u gebruikt.