De Essche Stroom in beweging

De Essche Stroom is nu een onaantrekkelijke traag stromende beek die een onopvallende bijrol in het landschap speelt. Bovendien kunnen er in situaties van extreem hoogwater gebieden onder water komen te staan op plekken waar we dat eigenlijk niet wensen.
 

We zoeken voor de afvoer tijdens extreem hoogwater een oplossing. Daarnaast willen we de Essche Stroom aanpassen, herinrichten, verbeteren. De Essche Stroom moet in beweging komen. Water moet immers kunnen stromen zodat er weer leven in komt. Letterlijk en figuurlijk. Als de Essche Stroom weer beweegt dan beweegt het landschap mee.

Klik hier om een filmpje met een impressie van het hoog water van 1995 te bekijken.

Klik hier om een filmpje over de werkzaamheden van Waterschap De Dommel te bekijken en een impressie te zien van het hoog water van 1995.