De Essche Stroom

De Essche Stroom is genoemd naar het dorpje Esch. De beek begint bij Oisterwijk, waar de Voorste en de Achterste Stroom samenkomen. Na ongeveer twaalf kilometer mondt de beek uit in de Dommel, bij Halder in de gemeente Sint-Michielsgestel. Onderweg voegen de Rosep, de Nemer en de Kleine Aa zich bij de Essche Stroom.

Tot vijftig jaar geleden was de Essche Stroom minstens twee keer zo lang. Het was een ondiep riviertje met hier en daar een flinke stroomversnelling. Totdat het landschap grondig werd aangepakt tussen 1960 en 1965: meanders werden dichtgegooid, de beek verbreed en verdiept. Kades en stuwen moesten het water in toom houden. Hoogteverschillen en houtwallen verdwenen ten behoeve van de landbouw.  

DE ESSCHE STROOM IN BEWEGING

De vroegere werkzaamheden staan haaks op het huidige waterbeleid, dat juist gericht is op beekherstel. Door beken hun natuurlijke loop terug te geven, met meer kronkels en een smallere bedding, zal het water sneller stromen en bochten gaan uitschuren. Water en natuur krijgen weer vrij spel, zo ook bij de Essche Stroom.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Door de Essche Stroom aan te passen [periode 2006-2020] willen we de volgende doelen behalen:

Natuurlijk Water
De Essche Stroom krijgt een natuurlijke loop met een smallere bedding en meer kronkels waardoor ze sneller zal stromen en bochten gaat uitschuren. ‘s Winters vult de beek in bepaalde stukken de gehele beekbedding. Allerlei soorten vissen kunnen vanuit ’s-Hertogenbosch naar Oisterwijk (en terug) zwemmen zonder last te ondervinden van onnatuurlijke barrières. Kleine en grote dieren verplaatsen zich ongehinderd over de natuurlijk ingerichte oevers van de Essche Stroom. Langs de beek is hiervoor een brede zone ingericht. waar verschillende diersoorten de rust en ruimte krijgen om te migreren tussen de al bestaande natuurgebieden.

Droge Voeten
Veiligheid is gegarandeerd. In geval van extreem hoogwater kan het water tijdelijk ‘geparkeerd’ worden.

Schone Waterbodem
De verontreiniging in de waterbodem verdwijnt. De modder op de bodem van de beek van de Essche Stroom is schoon.

Voldoende Water
Meer en een uitgebreidere flora. De vochtige natuurgebieden langs de Essche Stroom krijgen een grondwaterstand waardoor grondwaterafhankelijke planten kunnen groeien.

Mooi Water
De Essche Stroom wordt mooi. Mooi om van te genieten, te beleven, langs te wandelen, te fietsen en je bewust te worden van de geschiedenis van de Essche Stroom.

Leefbaar Landschap
De Essche Stroom is in beweging maar ook het landschap er omheen. Sterke landbouwbedrijven moeten een toekomstperspectief krijgen, mede door kavelruil. Maar ook voor andere soorten bedrijfsactiviteiten is er ruimte mits dat in het landschap past.