PLANNING

De plannen voor de herinrichting van de Essche Stroom zijn zo omvangrijk dat de uitwerking en uitvoering in deelprojecten gebeurt. We streven naar een integraal plan. Dit betekent dat het nog mogelijk en zeer wenselijk is dat andere ideeën en inzichten worden toegevoegd. Vervolgens worden keuzes gemaakt welke inrichtingsmaatregelen er op welke locatie worden genomen. Na overeenstemming met alle betrokkenen kan dan met de uitvoering gestart worden.

Overzicht planning deelprojecten Essche Stroom
 

Gereed Start planvorming Start uitvoering Gereed
Plan Ruiting Sep 2005 Juli 2006 Dec 2006
Plan Nemer fase 1 Okt 2006 Sep 2007 Jan 2008
Plan Nemer fase 2 Okt 2006 Nov 2008 Mei 2009
Hestel Eikenhorst Nov 2007 Najaar 2010 Dec 2010
Landgoed Nemerlaer Nov 2008 Najaar 2012 Dec 2013
Kleine Aa Juni 2006 Maart 2011 Sep 2011
Sanering Feb 2010 Aug 2011 Aug 2012
Halsche Beemden Najaar 2010 Najaar 2013 Sep 2014
Levendig Bleijendijk Najaar 2009 Najaar 2013 Juni 2015
 
Lopend Start planvorming Start uitvoering Gereed
Kom Esch 2014 Voorjaar 2017 2019
- onderdeel EVZ 2014 Najaar 2017 Maart 2018
- onderdeel regionale keringen 2014 Voorjaar 2021 Dec 2021
Bruggelaar 2019 2022 2023