PARTNERS EN FINANCIERING

Het project herinrichting Essche Stroom wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Noord-Brabant en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

 

 

 

 

 

ANDERE GEBIEDSPLANNEN

De Essche Stroom  levert een belangrijke bijdrage aan de volgende plannen en kan als zodanig gezien worden als een deeluitwerking ervan.

Het Groene Woud
Het Groene Woud is het gebied grofweg tussen ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg. Via de Essche Stroom wordt het overtollig water van het westelijk deel van het Groene Woud afgevoerd.

Stichting Streekhuis Het Groene Woud richt zich op een duurzame ontwikkeling van Het Groene Woud door versterking van het landschap, stimulering van de groene economie, versterking van de leefbaarheid en het laten terugvloeien van extra gegeneerde economie naar het landschap. Dit in samenwerking met het volledige, groeiende netwerk van Het Groene Woud bestaande uit geïnteresseerde en voor deze doelstelling gemotiveerde inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties.

De herinrichting van de Essche Stroom vormt op deze manier een onderdeel van het totale project Groene Woud. Meer informatie over Het Groene Woud kunt u lezen op www.hetgroenewoud.com.